Nyt fra Assisi-Kredsen nr 91

Nov 2016 nr. 91 Fra La Verna Fra Ulkebøl Kirke 1 ved Sønderborg: billeder af Sankt Antonius af Padova og Sankt Frans af Assisi