Nyt fra Assisi-Kredsen Nr. 114 - februar 2024 | Page 2

Indkaldelse og dagsorden for årsmødet . side 4
Regnskab 2023 side 6
Formandens årsberetning side 8
Weekendtur til Løgumkloster
Bestyrelsen

INDHOLD :

Kære mmedlemmer side 3
Budget 2024 side 8
side 15
Bagsiden
ASSISI-KREDS DATOER
��24 . februar 2024 : Årsmøde Taler : Brian McGuire : Tanker om franciskanerspiritualitet i middelalderen og i dag
�� 24 . maj - 1 . juni 2024 Assisi-rejse Program på www . assisi-kredsen . dk / rejse Ingen ledige pladser !
�� 27 .– 29 . september weekendtur til Løgumkloster
�� 23 . november : Efterårsmøde Fejring af kredsens 50 års jubilæum !!

KONTINGENT 2024 !

Et nyt år er begyndt , og det betyder , at det igen er tid at betale kontingent , og gør det nu , mens I husker det Kontingentet er 150 kr . for enkeltmedlemmer og 225 kr . for par .
Kontingentet indbetales til konto 5361 - 0262776
Hvis I deltager i årsmødet , så er der som sædvanligt mulighed for at betale kontant til kassereren . Men under alle omstændigheder : HUSK AT BETALE !
Hvis Assisi-Kredsen har registreret jeres mailadresse , vil I til enhver tid kunne kontrollere , om I har betalt , på www . assisi-kredsen . dk / kontingent
2