Nyt fra Assisi-Kredsen Nr 110 - december 2022 | Page 8

Besøg i Roskilde Domkirke Af Gunnar Bach Pedersen
Lørdag d . 22 . oktober mødtes en flok af kredsens medlemmer foran Roskilde Domkirke . Vi havde en aftale med Paul Kofoed Christiansen om en rundvisning i kirken . Paul Kofoed er medlem af kredsen og arrangerer i øvrigt selv rejser til Assisi . Desuden har han i mange år været præst ved domkirken . Så det var naturligt at bede ham om at være vores vært under besøget .
Han tog os først med ind i Skt . Andreas kapel til en lille andagt , og begyndte så i øvrigt selve rundvisningen samme sted . Domkirken , som er Unesco verdenskulturarv , rummer et utal af spændende ting at vise frem . Og af de mange muligheder havde han valgt , at vi skulle koncentrere os om det , som stammer fra den nyeste del af kirkens lange historie .
Og Skt . Andreas kapel har fået en ny udsmykning finansieret af Ny Carlsbergfonden . Det var Peter Brandes , som blev udvalgt til at udføre udsmykningen , som var færdig i 2010 . Den skulle respektere kapellets udformning og kalkmalerier . Den består af både alter og altertavle , døbefont og en gitterport mellem det store kirkerum og det lille kapel , som fremstår som en lille kirke i den store , og kan
Fortsættes side 13
8