Nyt fra Assisi-Kredsen Nr 110 - december 2022 | Page 10

REJSE til ASSISI med Assisi-Kredsen 29 . sept . - 7 . okt . 2023

På en Assisi-rejse med Assisi-Kredsen står Frans af Assisi selvfølgelig i centrum . Vi ser de steder , der var knyttet til hans liv . Her nævner vi dem i den rækkefølge , de har i forhold til Frans ’ liv ( men af praktiske grunde oplever vi dem ikke nødvendigvis i den samme rækkefølge ).
�� Der er Chiesa Nuova , som rummer resterne af det hus , som ifølge overleveringen var Frans barndomshjem .
�� Og San Damiano , den lille kirke , hvor Frans hørte krucifikset tale til sig og der mødte tilskyndelsen til et anderledes liv . Dette er også stedet , hvor Clara og hendes søstre boede i mange år , indtil de efter Claras død fik det store kloster indenfor bymurene .
�� Rivotorto , hvor Frans og brødrene havde deres første tilflugtssted .
�� Santa Maria degli Angeli , hvor der inde i den store kirke ligger det oprindelge Portiuncula-kapel . Heromkring byggede de hytter , og her var deres samlingssted , når de ikke var på rejse for at forkynde glædens budskab . Her døde Frans også .
�� Eremo delle Carceri oppe på bjerget , hvor Frans og hans første ordensbrødre søgte stilhed og fællesskabet med Gud i bøn .
�� La Verna , klosteret i Toscanas bjerge , som er bygget der , hvor Frans modtog stigmaterne , korsfæstelsessårene i hænder og fødder og side .
�� San Franscesco-basilikaen , hvor vi finder Frans ’ grav i krypten . Den rummer
Tilmelding til REJSE til ASSISI efterår 2023
Tilmelding sker lettest ved at udfylde online-tilmeldingsskemaet på web-siden : www . assisi . dk / rejse / efteraarsrejse . php Da stort set alle har gjort det de seneste år , så udlader vi skemaet her i programmet . Men det skal ikke forhindre nogle i at tilmelde sig på den gamle måde : Send et brev eller en e-mail til : Gunnar Bach Pedersen , Bjerggården 20,4 . tv . 2635 Ishøj - gbp @ assisi-kredsen . dk Tilmelding skal rumme følgende oplysninger for hver enkelt deltager : - Navn ( som skal svare til den form , det har i passet ), adresse , postnummer , by . - Telefonnummer og e-mail-adresse ( hvis I har en ) - Afbestillingsforsikring ( 300 kr pr . person ) ja / nej . Enkelt- eller dobbeltværelse . - Desuden : Fødested og dato . Evt . Bonusnummer hos SAS . - Meddel desuden , hvis I har særlige behov med hensyn til mad , sygdom osv . Efter tilmelding får I et svar , om hvorvidt der er plads . Deri bliver I bedt om at indbetale depositum på kr 1000 pr deltager + evt . afbestillingsforsikring ( 300 kr .) Beløbet sendes til Assisi-Kredsen ved bankoverførsel til Reg 10 . nr 0400 Konto 4016770359