Nyt fra Assisi-Kredsen nr 108 februar 2022 | Page 9

REGNSKAB 2021

9