Nyt fra Assisi-Kredsen nr 108 februar 2022 | Page 16

BESTYRELSEN
Assisi-Kredsen Marianne Plum Teglværksgade 3,1 . th . DK-2100 København Ø
Returneres ved varig adresseændring
Gunnar Bach Pedersen , formand Bjerggården 20 , 4 . tv ., 2635 Ishøj tlf 23 60 82 70 gbp @ assisi-kredsen . dk
Marianne Plum , sekretær Teglværksgade 3,1 . th , 2100 Kbh Ø tlf 20 28 25 03 plum @ assisi-kredsen . dk
Mette Holm , kasserer Bakkeglimt 11 , 7100 Vejle tlf 51 27 28 07 mette-holm @ mail . dk Bankkonto : reg . nr . 5361 konto nr . 0262776
Frederik Hjerrild Dirch Passers Allé 17 , 3 . th ., 2000 Frederiksberg tlf . 61 79 50 55 frederikhjerrild @ gmail . com

BESTYRELSEN

Susanne Gram Larsen Mathilde Parken 5 , st . th ., 3400 Hillerød tlf . 20 64 00 46 sglarsen @ mail . dk
Eva Rungwald Løvevej 10 , 2610 Rødovre tlf . 36 41 33 96 ditrung @ privat . dk
Gert Ryom-Hansen Vennemindevej 2 , 2 . th ., 2100 Kbh Ø tlf . 61 46 73 70 gertryomhansen @ gmail . com
Johan Petersen Kulsviervej 95 B , 2800 Lyngby tlf 28 71 94 15 johanaapetersen @ gmail . com
Ellen Gylling J . C . Christensensgade 3 , 1 . th . 2300 Kbh S tlf . 39 40 50 04 eg @ km . dk
NYT FRA ASSISI-KREDSEN redigeres af Marianne Plum ( ansv .) og Gunnar Bach Pedersen
Nyt fra Assisi-Kredsen
ISSN 1395-8798
16
Assisi-Kredsen på Internet : www . assisi-kredsen . dk Søg på Facebook efter : Assisi-Kredsen