Nyt fra Assisi-Kredsen nr 106 - juni 2021 | Page 2

Tur til Svendborg side 4
Efterårsmøde med generalforsamling side 5
Broder Theodor ( bog ) side 8 Rejseprogram side 11 Assisi i maj 2021 side 15 Bestyrelsen

INDHOLD :

Fra formanden side 3
Formandens beretning side 6
bagsiden
ASSISI-KREDS DATOER
¨ 25 . september 2021 Tur til Svendborg ( se side 4 )
¨ 1 . - 9 . okt . 2021 Assisi-rejse ( Henv . Susanne Gram Larsen ) Ingen ledige pladser
¨ 20 . november 2021 Efterårsmøde med generalforsamling Foredrag : Vandringer i det franciskanske Italien .
¨ 26 . februar 2022 Årsmøde
¨ 27 . maj - 4 . juni 2022 Assisi-rejse ( se program midt i bladet )
¨ 30 . sept . - 8 . okt . 2022 Assisi-rejse under forberedelse
2