Nyt fra Assisi-Kredsen nr 105 - februar 2021 | Page 2

Velkommen til årsmøde side 3 Årsmødets program side 5
Årsmødeforedrag om Johs . Jørgensen side 6
Rejser i 2021 side 7
Regnskab 2020 side 8 To højsange side 10 En røst i ørkenen side 14 Økumenisk Forum side 19 Bestyrelsen

INDHOLD :

bagsiden
ASSISI-KREDS DATOER
�� 17 . april 2021 Årsmøde i Nathanaels Kirke foredrag om Johs . Jørgensen ( NB ! Ændret dato )
�� 28 . maj-5 . juni 2021 : Assisi-rejse ( henv . Gunnar Bach Pedersen )
�� 1 . - 9 . okt . 2021 Assisi-rejse ( Henv . Susanne Gram Larsen
�� 20 . november 2021 Efterårsmøde

Kontingent 2021

Vi ved godt , at vi også skrev om kontingent i sidste nummer , men der handlede det om dem , som havde glemt at betale for 2020 . Nu drejer det sig om , at vi er kommet ind i et nyt år . Så det er tid at betale igen - gør det med det samme , inden du glemmer det , Kontingent betales bedst ved bankoverførsel til kredsens konto i Arbejdernes Landsbank - reg . nr . 5361 , konto nr . 0262776 . Beløbet er uforandret 150 for enkeltmedlemmer og 225 kr for par . Der kan dog fortsat betales kontant ved årsmødet - men læg mærke til , at det er udsat til 17 . april .
2