Nyt fra Assisi-Kredsen nr 103 juni 2020 - Page 8

Vadstena, gjorde, at vi har haft underskud på disse rejser. Men vores rejseaktiviteter har alt i alt givet et beskedent overskud. På baggrund af drøftelser på sidste årsmøde har vi betalt til CO 2 -kompensation for vores flyrejser gennem et træplantningsprojekt i Uganda formidlet af Folkekirkens Nødhjælp. Et lille tip til medlemmerne: fly-selskaberne har også måtte reagere på klimakrisen. For SAS’ vedkommende betyder det, at hvis I tilmelder jer til SAS’ Eurobonus-ordning, så betaler SAS til et projekt til CO 2 - kompensation. Det betyder, at kredsen sparer de penge! Det kan jo være at nogle af deltagerne til den kommende forårsrejse bekymrer sig om tidens store avisemne, coronavirussen. Foreløbigt må vi se tiden an, om ikke det ser anderledes ud om tre måneder. En influenza-epidemi – og det er det jo dybest set – plejer jo at rase en tid og så klinge af. Kontakten med medlemmerne. Jeg nævnte tidligere, at bestyrelsen havde flottet sig og spist på en italiensk restaurant for at fejre noget særligt. Dette særlige var, at Nyt fra Assisi-Kredsen i efteråret kunne udkomme som nr. 100. Så længe har medlemmerne modtaget vores lille blad. Nummer 1 udkom i november 1993. De senere par år har medlemmerne haft frit valg til enten at modtage bladet trykt og postomdelt, eller i elektronisk form til at læse på skærmen eller udskrive på egen printer. Desuden bruger vi jo vores hjemmeside og vores Facebook-side. Det kan anbefales at følge med også der, idet oplysninger tit kommer der tidligere. Det er også en god idé at give os jeres e-mailadresse, hvis I har en, for det giver mulighed for at modtage nyhedsbreve fra kredsen Til afslutning, vil jeg gerne sige tak til vennerne i bestyrelsen og til alle vores medlemmer for godt fællesskab i de forskellige arrangementer, møder og rejser, og for positive tilbagemeldinger, - kritiske må I også gerne komme med for derved at gøre vores kreds endnu bedre. F r e d o g a l t g o d t ! Gunnar Bach Pedersen 8