Nyt fra Assisi-Kredsen nr 103 juni 2020 - Page 3

Året 2020 i verden og hos os Kære medlemmer! Der er gået en hel del af 2020, og det er et år, som har fået sit helt særlige præg af den raserende virus. Den har kostet meget på mange områder. Først og fremmest i menneskeliv. Danmark har i sammenligning med mange andre lande været nådigt sluppet, og vi må tænke på de lande, som har været hårdt ramt. I skrivende stund er det ikke mindst USA, hvor det jo rammer vældigt hårdt, fordi stormagten jo i høj grad har overladt til det private initiativ, om man ville forsikre sig, så man kunne modtage lægehjælp - og der er ikke taget hånd om de mange fattige, som ikke har de økonomiske muligheder for at forsikre sig. Men netop i vores sammenhæng kan vi ikke undgå, at vores tanker går til et af de hårdest ramte lande i Europa, Italien, som vi har vores særlige tilknytning til. Vi må omfatte Assisi og vennerne der i vore bønner, også selv om Umbrien i modsætning til Lombardiet og andre nordlige regioner ikke er hårdere ramt end os her i Danmark. Hvad betyder det med nedlukninger og begrænsninger i Italien og Danmark så for os i Assisi-Kredsen og vores program? Det betød for det første, at rejsen i maj blev aflyst, deltagerne har fået tilbudt en erstatningsrejse i 31. oktober til 8. november. Nogle har sagt ja, andre har valgt at vente til forårsrejsen (28. maj - 5. juni 2021). Nogle få har meldt helt fra og har fået deres penge tilbage. Der er stadig pladser på begge rejser. Hvis du overvejer at melde dig til efterårsrejsen, så har du måske dine betænkeligheder. Hvordan ser situationen ud på det tidspunkt? Det har vi som arrangører i og for sig også. Men vi har besluttet at fastholde planen. Men hvis der stadig er stor smittefare ved at tage af sted, eller hvis der er mange restriktioner for, hvad vi må og kan foretage os, så bliver rejsen aflyst og de tilmeldte vil få deres penge tilbage. For forårsrejsen er der program i dette blad. Man kan tilmelde sig til en af rejserne på www.assisi-kredsen.dk/rejse eller ved at sende en mail til mig ([email protected]) Desuden har vi to andre programpunkter i efteråret: · En endagstur, som vi har arrangeret det et par gange i de seneste år.’ · Deltagelse i transitusfesten i Jesu Hjerte Kirke sammen med franciskanerbrødrene og lægfranciskanerne. Se mere på næste side! Fred og alt godt! 3