Nyt fra Assisi-Kredsen nr 103 juni 2020 - Page 21

en Messer og tidebønner sker med deltagelse af brødrene alene, men bliver sendt online på facebook - her et billede fra søndagsmessen d. 3. maj. kommer en meget svær tid bagefter for dem. Hele Umbrien lever faktisk af Assisi. Påskenat blev fejret sammen med den stedlige biskop bag lukkede porte. Jeg var lidt i syv sind: skal jeg nyde den stilhed eller skal jeg være ked af at tusinder af mennesker ikke kunne være med til kirkens største fest “Jesu opstandelses fest”? Den aften gik jeg i seng med et tungt hjerte. Men jeg vil også sige, at vi i Sacro Convento er meget priviligerede. Der er ingen af os, der er blevet smittet af corona-virus. Der bliver lavet mad til os og vores tøj bliver vasket. Vi har en læge der kommer hver anden uge til os. Da alt vores personale, undtagen i køkkenet og vaskeriet, blev sendt hjem, måtte vi overtage noget af arbejdet. Der skulle sorteres affald, som blev hentet hver anden dag. De yngre brødre kunne komme ud og bruge deres kræfter på havearbejde. For mig var det 21 fryd at stå ved mit vindue og se de flittige brødre arbejde. Hvor er det godt at jeg har en dårlig skulder. Jeg hader havearbejde - UPS. Vi længes efter at blive overfaldet af pilgrimme og turister, se at der er liv i verden og her hos os. Men det har sikkert lange udsigter endnu. Den 4. maj vil regeringen så småt at lukke op for samfundet. Det bliver spændende at se, hvordan det vil foregå. Her hos os skal der også tales om, hvordan vi skal modtage grupper. Der er mange spørgsmål, vi venter at få svar på. Mennesket har altid haft en fantastisk overlevelses evne men der vil komme mange tragiske økonomiske konsekvenser. Jeg ønsker jer alle Fred og alt godt og vil glæde mig til at se jer igen i Assisi broder Theodor