Nyt fra Assisi-Kredsen nr 103 juni 2020 - Page 2

Året 2020 side 3 Endagstur og Transitus side 4 Formandens beretning side 5 Referat af generalforsamling side 6 Rejser side 10-14 Kontingentservice side 10 Assisi i corona-tiden side 15 Fællesskab - trods corona side 16 Et rent Assisi side 18 Et tomt Assisi side 20 Assisi-Kredsens tidlige historie Bestyrelsen INDHOLD: side 22 bagsiden ASSISI-KREDS DATOER ¨ 15. august Endagstur med Assisi-Kredsen ¨ 2. oktober kl. 17: Messe og påfølgende arrangement i Jesu Hjerte Kirke i forbindelsen med Frans’ dag (Transitus). ¨ 31. oktober-8. november: Assisi-rejse (henv. Gunnar Bach Pedersen) ¨ 21. november 2020 Efterårsmøde: Birgit og Poul Erik Magnussen: Vandreture i det franciskanske Italien. ¨ 27. februar 2021 Årsmøde ¨ 28. maj-5. juni 2021: Assisi-rejse (henv. Gunnar Bach Pedersen) ¨ 1. eller 2. - 9. eller 10. okt. 2021 Forventeligt: Assisi-rejse 2