Nyt fra Assisi-Kredsen nr 103 juni 2020 - Page 16

Corona spærrer ikke for broderskab og fællesskab Stands, og forstå, at jeg er Gud (Salme 46,11) Dette er et bibelvers, som efter vores mening på en tydelig måde kan beskrive det, vi oplever her og nu. Alting er gået i stå i verden, i vores by, i vores hjem, og også i Assisi hersker stilheden. Vores fællesskab, som plejer at tage imod søstre og brødre fra hele verden, lever nu for sig selv i en stilhed, som får os til at gøre os tanker og minder os om, at Gud er beskytter og Far for os alle. Nedlukningen, vi nu oplever, har forandret vores dagligdag og gjort tiden længere. Den har sænket vores arbejdsrytme, men den har ikke sat en bremse for vores bøn og vores tro. Søstrene har valgt at underskrive deres indlæg i fællesskab. Derfor bruger vi dette billede fra jubilæet i 1977 som ”forfatterportræt”. Pludselig har dagens gang forandret sig for os. De af os, som fulgte universitetsundervisning i teologi, har måttet finde en ny måde at deltage på. Alle kurserne på vores studium foregår online, så vi følger dem og lytter til dem herhjemme. Også vores 11 novicer fortsætter deres uddannelse online med lærere, ordensbrødre og -søstre, som har stillet sig til rådighed for at fortsætte uddannelsens fastlagte kurser virtuelt. Ingen af os forlader huset bortset fra en søster, som går ud for at købe ind én gang om ugen. Restriktionerne er barske! Kun én ad gangen må man gå i supermarkedet og kun med de krævede værnemidler: handsker og mundbind. Når man går ud, skal man medbringe et dokument, hvor man har forklaret, hvorfor man er gået ud, og det bliver nidkært undersøgt. Vi beskæftiger os med at ordne huset og med at tage os af en masse småting. Men det er bønnen, som er rytmen i vore dage, for med den kan vi gå i forbøn for og være sammen med alle vore brødre og søstre. Med den 16