Nyt fra Assisi-Kredsen nr 103 juni 2020 - Page 10

Dette har nogle af jer modtaget pr mail. Enkelte opfattede det desværre som en rykker. Det var det ikke tænkt som, men kun som en servicemeddelelse 10