Nyt fra Assisi-Kredsen nr 101 december 2019 - Page 8

– - – –