Nyt fra Assisi-Kredsen nr 101 december 2019 - Page 7

Dette blad indeholder en artikel om , hvordan Frans ’ fattigdomsideal inspirerer lægfranciskanere i dag . Det får mig til at kigge lidt på , hvordan Luther så på det med fattigdom og ejendom . Vi er jo en økumenisk kreds , og derfor er det vigtigt , at vores forskellige traditioner kommer i dialog med hinanden . Luther så ikke positivt på fattigdom . Den selvvalgte fattigdom , som han selv kendte den fra sin klostertid , betragtede han som en misforstået vej til at erhverve fortjeneste i Guds øjne . Og når det drejede sig om tiggerordnerne , så fandt han , at de dermed svigtede deres næste , idet de levede på nas i stedet for at udføre et arbejde , hvis
Luther som munk
Luther og pengene
Af Gunnar Bach Pedersen
frugter kunne ernære en familie og frembringe ting , som var til gavn for næsten . Luther så heller ikke positivt på rigdom . Han brugte hårde ord om den begærlighed , som han så omkring sig , hvor mennesker udnyttede andre for selv at kunne leve i overflod . Hvis et menneske havde store ressourcer , så skulle det af Guds ord lære , at det ikke var et personligt privilegium , men et middel til at kunne tjene næsten . Der var naturligt nok forskel på , hvad en fyrste havde af rigdom og magt , og hvad mennesker i al almindelighed havde . Men fyrsten burde til enhver tid erkende , at rigdommen havde til formål , at han kunne udføre sin gerning og skabe tryghed og retfærdighed for undersåtterne . Det er en almindelig misforståelse af Luther og hans såkaldte toregimentslære , at det med Gud og den kristne forkyndelse ikke har noget at gøre med , hvordan vi indretter os med hinanden i denne verden . Religion er en privat sag , og skal holdes ude af det offentlige rum . Sådan tolker mange politikere Luther i dag . Men det er en fejltagelse . Den kristne forkyndelse handler ikke kun om forholdet til Gud , men også om , hvordan vi skal leve med ansvar for hinanden .
7