Nyt fra Assisi-Kredsen nr 101 december 2019 - Page 3

– - - - - - -