Nyt fra Assisi-Kredsen nr 101 december 2019 - Page 2

- ¨ ¨ ¨ - - -