Nyt fra Assisi-Kredsen Blad94 november 2017

November 2017 nr. 94 KlostergÄrden i Eremo di Montecasale 1 Fra La Verna