NWP katalog 2022 | Page 4

NEW WAVE PROFILE

VI DONERER HÅB TIL BØRN MED KRÆFT

NEW WAVE PROFILE – har valgt at tage et socialt ansvar og støtte børn med kræft og deres familier
DERFOR Mere end hver 2 . dag får et barn i Danmark kræft . I dag overlever 6 ud af 7 børn med kræft . Mere end halvdelen af børnene får senfølger efter behandlingen .
BØRNECANCERFONDEN ... er en privat fond , og er den danske enkeltorganisation , der støtter mest i forhold til i børnekræft . De er 100 pct . afhængige af donationer , og for hver 100 kr . vi donerer , går 95 kr . til forskning , oplysning samt børnene og deres familier .
Størstedelen af fondens midler går til forskning i diagnostik og behandling af kræft hos børn , herunder til aflønning af enkelte læger og sygeplejersker på de fire børnekræftafdelinger .
Men Børnecancerfonden har også en lang række tilbud til familier med kræftsyge børn , og de bruger ressourcer på at formidle viden om børnekræft i et tæt samarbejde med afdelingerne .
For at reducere indvirkningen på miljøet og for at nedskære udslippet af drivhusgasser er der to vigtige fokusområder .
Vi skal påvirke de distributører , vi arbejder med . New Wave Groups medlemskab af ” Clean Shipping Index ” har til formål at påvirke distributører og transportselskaber til at benytte renere fartøjer ved at rangere dem udfra ydeevne . De arbejder med nogle af de største transportselskaber på markedet som alle har miljøprogrammer på plads i deres organisationer .
Vi arbejder konstant med at optimere den interne logistik og arbejdsmetoder . Vi sampakker så meget , vi kan , og forsøger at transportere så meget samlet som muligt . Desuden kan bæredygtige løsninger ikke kun skåne miljøet men også strømline funktioner og processor i organisationen .
85 %
Reducerer vandforbruget med 85 %

CSI

CLEAN SHIPPING INDEX
MILJØFORDELE
50 %
Reducerer CO2-emissionen med mere end 50 %
SÅDAN KAN DU HJÆLPE ... New Wave Profile har igennem flere år støttet Børnecancerfonden , og det gør vi naturligvis også i år . Du kan være med til at give støtte til denne fantatiske organisation , ved at vælge at købe produkter , hvor der bliver doneret en procentdel til Børnecancerfonden . Produkterne er mærket med deres logo .
75 %
Indbefatter op til 75 % mindre kemikalier
0 %
Ingen giftig dræning
På fohånd tak .
FORBRUGERFORDELE
EN DEL AF STYRKEN
Overlegen farveægthed over for lys
Overlegen farveægthed ved vask
4