NWP - Branded In Sweden AW2021 | Page 35

" Det vi gör idag påverkar vår morgondag och hela vår framtid . Därför är vi noga med att alltid ta ansvar för vår verksamhet . Både vad gäller miljö-tänkande och arbetsvillkor . På så vis hoppas vi att våra kunder ska bli ännu nöjdare med oss och våra produkter ."
UPPFÖRANDEKODEN
Medlemsskapet i Fair Labour Association innebär att man stödjer en Code of Conduct , en uppförandekod , som omfattar krav inom en stor mängd olika områden så som : Förbud mot barnarbete • Förbud mot tvångsarbete • Förbud mot diskriminering
• Skäliga löner och arbetstider • God arbetsmiljö och säkerhet • Organisationsrätt och rätt till kollektiv förhandling • Lagar och förordningar , t ex intyg att mutor ej förekommer • Miljöfrågor
ARBETE FÖR MILJÖN
Vi producerar med miljön i tanken och försöker ta ansvar från början till slut . Detta innebär bland annat att vi ställer krav på : Kemikalierestriktioner • Minskade utsläpp av jungfruligt råmaterial , icke-naturligt avfall samt luftutsläpp • Minskad energiförbrukning och förbrukning av färskvatten • Minskat vatten- , elektricitets- och pappersförbrukning • Tillvaratagande av miljöfarligt avfall .
CLEAN SHIPPING – RENARE OCH HÄLSOSAMMARE TRANSPORT
Inom industrin har stora insatser gjorts för att minska utsläppen i luft och vatten – inom sjötransporten har utvecklingen snarare gått åt motsatt håll med stora , miljöfarliga utsläpp som följd . För att motverka detta bildades Clean Shipping Project som är ett västsvenskt samarbete mellan kommun , landsting och Business Region Sweden . Projektet går ut på att transportköpare skapar tryck på rederierna om renare skepp . Rederierna måste lämna utförlig miljöinformation som samlas i Clean Shipping Index . Utifrån detta kan rederierna sedan miljöbedömas vid transportupphandlingar och man kan sätta press på bättre miljöanpassning . Eftersom vi redan i dagsläget arbetar med att minska våra flygtransporter och samordna våra sjötransporter var det ett självklart val att bli aktiv medlem i Clean Shipping Projekt .
TRYGG TEXTIL
Öko-Tex Standard 100 togs fram i början av 1990-talet då flertalet textilier fortfarande kunde innehålla negativa och hälsovådliga kemikalier . Idag är det världens ledande humanekologiska märke för textilier som testas för skadliga ämnen . Varor som certifierats har producerats med tanke på humanekologi samt testats och godkänts av internationellt erkända textilinstitut . Textilier som bär symbolen är bra för människans välbefinnande . Flera av våra produkter är märkta med just Öko-Tex och målet är att samtliga textilprodukter så småningom ska bära denna symbol .
KONTROLLER
Vårt mål är att alla leverantörer skall inspekteras fyra gånger per år . In spektionerna sker de flesta gånger oanmälda för att man på detta sätt ska kunna komma åt dem som eventuellt bryter mot kontraktet .
ANSVAR I PRODUKTIONEN
Vi samarbetar med flera olika leverantörer och sysselsätter ett mycket stort antal människor . Arbete är grundläggande för att bekämpa fattigdom , men samtidigt är lagar och regler inte så utvecklade i produktionsländerna som i västvärlden . Därför måste vi se till att reglera detta . Våra leverantörer får därför skriva under ett avtal som ger dem som arbetar mer humana villkor .
BSCI ( BUSINESS SOCIAL COMPLIANCE INITIATIVE )
BSCI är ett initiativ för företag som vill arbeta aktivt med att förbättra arbetsvillkoren i den globala leverantörskedjan . Uppförandekoden ställer krav på medlemmarnas leverantörer exempelvis avseende löner , förbud mot barnarbete , tvångsarbete och diskriminering .
DEN GRÖNA PUNKTEN
Vi är stolta över att alla våra produkter omfattas av Den Gröna Punkten . Denna symbol är ett bevis på att produktens förpackning ingår i ett godkänt återvinningssystem . Kontinuerligt rapporterar vi också siffror på vår förbrukning till Naturvårdsverket .
MILJÖTRYCK-LOGGAN . VAD ÄR DET ?
De tryckfärger vi använder är miljöcertifierade . Produktionen har ett automatiskt slutet system , där alla slaggprodukter samlas upp och skyddar dagvattnet . Slaggprodukterna tar Stena Recycling hand om .
Lokalerna är ventilerade för att ge en bra arbetsmiljö . Avfall sopsorteras för återvinning . Vi samordnar transport till den närliggande produktionen , för att minimera miljöpåverkan .
För oss är det viktigt att inte bara produkterna produceras enligt våra krav , utan också att förädling sker på ett ansvarsfullt sätt .
35