NVM recreatiewoningen jaaroverzicht 2019 | Page 4

Landelijke ontwikkelingen 1 In dit eerste hoofdstuk wordt ingegaan op de vraag- en aanbodzijde van de markt voor recreatiewoningen in Nederland als geheel. De focus ligt op verkoopaantallen, het beschikbare aanbod, vraag- versus verkoopprijzen en looptijden. Er wordt ingezoomd op de verschillende (prijs)segmenten en waar mogelijk worden de reeksen uit het verleden bekeken om huidige ontwikkelingen in perspectief te plaatsen. Recreatiewoningen | Jaaroverzicht 2019 4 NVM