NVM recreatiewoningen jaaroverzicht 2019 | Page 17

De verschillen tussen de toeristische regio’s binnen Nederland zijn groot. Er is eigenlijk geen sprake van één landelijke recreatiemarkt, maar van allerlei submarkten met hun eigen marktontwikkelingen, kansen en uitdagingen. In dit hoofdstuk komen de ontwikkelingen in de verschillende regio’s aan bod. In het eerste deel wordt ingegaan op de vraag zijde van de markt, vervolgens worden de ontwikke lingen aan de aanbodkant behandeld. Regionale dynamiek 2 Recreatiewoningen | Jaaroverzicht 2019 17 NVM