NVM recreatiewoningen jaaroverzicht 2019 | Page 29

3.1 Stand van zaken na drie maanden coronamaatregelen Sinds de uitbraak van het coronavirus in Nederland en de daaropvolgende periode van sociale onthouding monitort de NVM nauwgezet de ontwikkelingen op de vastgoedmarkt in Nederland. Daarbij wordt gekeken naar het aantal aangemelde en verkochte woningen en andere vastgoedobjecten, waar mogelijk op weekbasis. Ook het aanbod en de prijsontwikkeling van woningen wordt op wekelijkse basis bijgehouden. Voor specifieke deelmarkten, zoals de markt voor recreatiewoningen, is dit lastiger. Het aantal aan- en afgemelde recreatiewoningen op weekbasis is te laag om betrouwbare uitspraken over te doen. Toch kan inmiddels, ruim drie maanden na de eerste maatregelen rondom sociale onthouding, een eerste indicatie van de ontwikkelingen gegeven worden. Het aantal verkochte recreatiewoningen sinds medio maart lijkt, ­ op moment van schrijven eind juni, niet lager te liggen dan in voorgaande jaren. Er is geen duidelijke afname van het aantal verkopen te zien. Wat wel duidelijk is geworden, is dat het aantal woningen dat wordt aangemeld, ofwel te koop wordt aangeboden, daalt. De ontwikkeling op de markt voor recreatiewoningen is ­afwijkend ten opzichte van bijvoorbeeld de huurmarkt en de ‘gewone’ koopwoningmarkt, waar het aantal aanmeldingen in 2020 juist is ­gestegen. Wanneer het hier om een kleine, tijdelijke dip gaat, zullen de gevolgen niet zo groot zijn. Wanneer het lagere aantal aanmeldingen langere tijd zal aanhouden, kunnen er wel problemen ontstaan. Wetende dat een recreatiewoning gemiddeld een jaar te koop staat, zullen de gevolgen van een dalend aanbod in het aantal verkopen aan het einde van dit jaar maar ook in 2021 merkbaar zijn. Het grootste probleem voor de markt voor recreatiewoningen in 2020 lijkt dan ook niet een vraaguitval te zijn, maar eerder een tekort aan beschikbaar aanbod. Wanneer de krapte verder toeneemt, kan dit leiden tot verdere prijsstijgingen en kopers die door de te dure ­woningen op langere termijn kunnen gaan afhaken. Uiteraard geldt voor dit soort doorkijkjes in de toekomst een stevige disclaimer. Alle ontwikkelingen zijn mede sterk afhankelijk hoe de economische ontwikkeling in de komende maanden, en misschien wel jaren, verloopt. Wellicht dat de volgende editie van deze publicatie in 2021 daar uitsluitsel over kan geven. Indicatie ontwikkelingen per eind juni 2020 ↑ Aantal verkochte recreatiewoningen stabiel ↑ Aantal aangeboden recreatiewoningen neemt af Recreatiewoningen | Jaaroverzicht 2019 29 NVM