NVM recreatiewoningen jaaroverzicht 2019 | Page 15

1.9 Grootste mismatch vraag en aanbod in laagste prijssegment Bedragen in euro’s Meer dan 500.000 200.000-500.000 100.000-200.000 50.000-100.000 Match transacties - aanbod 2019 De match tussen vraag en aanbod is in 2019 beter geweest dan in 2018 (De ‘vraag’ wordt in deze opgevat als het aantal transacties. In werkelijkheid is de vraag naar een recreatiewoning vaak nog ­groter dan wat daadwerkelijk aan verkopen wordt gerealiseerd). In 2018 was de verdeling van de aantallen in aanbod staande woningen versus verkochte woningen uitgesplitst naar prijsklasse, schever dan vorig jaar. Tot 50.000 ■ Transacties ■ Aanbod In % 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Match transacties - aanbod 2019 Bedragen in euro’s Transacties Aanbod Tot 50.000 Meer dan 500.000 11% 7% 3% 5% Alleen in het laagste prijssegment is de ­verdeling nog niet optimaal. Waar 11 procent van alle transacties in de prijsklasse tot 50 duizend euro valt, is slechts 7 procent van het beschikbare aanbod in deze prijsklasse te vinden. In het hoogste prijssegment, met prijzen vanaf een half miljoen euro, is de verhouding andersom. Hier is iets meer aanbod (5 procent) beschikbaar dan dat er vraag (3 procent) is naar deze dure recreatiewoningen. Recreatiewoningen | Jaaroverzicht 2019 15 NVM