NVM recreatiewoningen jaaroverzicht 2019 | Page 12

1.7 Recreatiemarkt wordt steeds krapper Krapte-indicator 2006-2019 Wanneer het beschikbare aanbod zo snel daalt, kan het bijna niet Indicatie anders of de krapte op de markt wordt groter. De krapte-indicator, 35 die de verhouding tussen transacties en aanbod laat zien, ligt nu op 30 25 20 15 10 5 0 6,8 5,3 Ruim (Kopersmarkt) Evenwichtig Krap (Verkopersmarkt) 5,3. Dat wil zeggen dat een consument uit gemiddeld 5,3 recreatiewoningen kan kiezen. Daarmee is de recreatiemarkt op dit moment nog een evenwichtige markt te noemen. Vorig jaar stond de krapteindicator nog op 6,8. Wanneer deze indicator onder de 5 komt, is sprake van een krappe, door verkopers gedomineerde markt. 20 20 20 20 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NVM Krapte-indicator Deze indicator geeft een benadering voor het aantal ¬≠keuzemogelijkheden dat een potenti√ęle koper op de markt heeft. <5 5-10 >10 krappe evenwichtige ruime (verkopers)markt markt (kopers)markt Recreatiewoningen | Jaaroverzicht 2019 12 NVM