NVM Magazine Inspiratiemagazine Particuliere Woningverhuur | Page 27

25 INSPIRATIE VOOR PARTICULIERE WONINGVERHUUR Juridische Dienst NVM Onderhoud Wie is verantwoordelijk voor het onderhoud van de huurwoning? Kleine reparaties zijn voor rekening van de huurder. Grote reparaties en groot onderhoud zijn voor rekening van de verhuurder. Het onderhoud van de huurwoning is verdeeld tussen de huurder en de verhuurder. In de regel is het dat de verhuurder zorgt voor het groot onderhoud en de huurder voor klein en dagelijks onderhoud. Regelmatig ontstaan er problemen over de vraag wat is ‘klein’ en ‘groot’ onderhoud. Over het algemeen geldt dat kleine reparaties gemakkelijk door de huurder zelf kunnen worden uitgevoerd. Er is geen specialistische kennis voor vereist. Denk bijvoorbeeld aan het bijvullen van de cv-installatie of het vastzetten van een deurklink. Daarnaast mogen deze reparaties weinig kosten met zich meebrengen. Zo niet, dan is de reparatie alsnog voor rekening van de verhuurder. Deze regels zijn na te lezen in het Besluit kleine herstellingen, welke te downloaden is via de site van de Rijksoverheid. Kleine reparaties moet de huurder gemakkelijk zelf kunnen uitvoeren. En ze mogen weinig kosten met zich mee brengen. Zo niet, dan is de reparatie alsnog voor rekening van de verhuurder. Inbouwapparatuur van keukens wordt doorgaans aange- merkt als onroerende aanhorigheid van de woning. Die inbouwapparatuur wordt dan met de woning verhuurd door de verhuurder. Reparatie van een kapotte inbouw- koelkast is dan voor rekening van de verhuurder. De huurder moet de verhuurder toegang tot de huur- woning geven, zodat de verhuurder het onderhoud of de reparatie kan uitvoeren. De huurder zorgt voor reparaties van schade die hij/zij zelf heeft veroorzaakt. Als de verhuurder ook de kleine en dagelijkse reparaties verricht, mag de verhuurder de kosten hiervan aan de huurder doorberekenen als service- kosten. Meer informatie Kijk voor meer informatie op: rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurwoning/vraag-en- antwoord/onderhoud-huurwoning. Daar staat ook de tabel ‘Onderhoud huurwoning die aan- geeft wie verantwoordelijk is voor welk soort onderhoud. - Bron: Rijksoverheid.nl Lekkage Meer woningen, meer onderhoud en beheer Het zorgeloos verhuren beviel Michael zo goed, dat hij inmiddels vier appartementen verhuurt. Het maakte Michael nóg contenter met Marco als tussenpersoon. “Meer woningen betekent meer onderhoud en beheer, zowel technisch als administratief. Maar het enige wat ik hoef te doen, is af en toe akkoord geven op investeringen, bijvoorbeeld als er een ventilatiebox vervangen moet worden. Marco doet alles in overleg.” Vorige week werd hij om vier uur ’s nachts uit bed gebeld wegens een lekkage. Marco: “Dan heb je ineens ook met de buren te maken. Want wie is er aansprakelijk? Natuurlijk is alles via regelgeving en de VvE geregeld, alleen moet je dat als verhuurder wel weten.” Michael: “Blij dat dat allemaal buiten mij om wordt geregeld!”