NVM Magazine Inspiratiemagazine Particuliere Woningverhuur | Page 7

5 INSPIRATIE VOOR PARTICULIERE WONINGVERHUUR Regelgeving Huurpunten De maximale huur die een verhuurder kan vragen hangt af van het aantal huurpunten. Voor verhuur in de vrije sector moet een woning minimaal 146 punten hebben. De regering heeft echter aangekondigd dat de WOZ­waarde wellicht aanzienlijk minder zwaar gaat meetellen. In veel gevallen zou dat de doodsteek voor het rendement zijn. Bart: “Als investeerder wil je niet het risico lopen dat je apparte­ ment net onder de 146 punten duikt! Maar de regelgeving verandert voortdurend. NVM­makelaars houden hun particuliere verhuurders actief op de hoogte. Zij kunnen hier dan tijdig op inspelen, bijvoorbeeld door een woning te verkopen.” Juridische Dienst NVM Akte van splitsing Bij een aankoop van een appartement voor de belegging zijn naast de publiek rechtelijke regels de bepalingen uit de splitsingsakte van cruciaal belang. In de splitsingsakte kan namelijk de moge- lijkheid tot verhuur beperkt worden. In veel splitsingsaktes is bepaald dat verhuur slechts is toegestaan na toestemming van het bestuur van de VvE dan wel de vergadering. Eveneens mag het appartement niet worden gebruikt in strijd met de bestemming die is opgenomen in de akte van splitsing. Wel zo handig om te weten als de aankoop van een appartement wordt overwogen. Woningen in eigendom van particuliere verhuurders (2018)