NVM Magazine Inspiratiemagazine Agrarisch & Landelijk | Page 3

• 3 WOONWENSEN EN ONDERNEMERSDROMEN Woonwensen en ondernemersdromen Komen uit op het platteland Een prachtige stolpschuur om­­­ toveren tot bed and breakfast. Een landelijk gelegen bouwkavel kopen voor de prijs van een kleine middenwoning in de stad. Of een landschapsbegraafplaats starten in een voormalige boomgaard. In dit inspiratiemagazine vindt u zeven verhalen van mensen die agrarische gebouwen en percelen een nieuwe invulling geven. Op het platteland ontstaan namelijk unieke kansen. Voor koper en verkoper. Elke dag opnieuw. Stelt ú zich eens voor… Molens, polders en koeien. Welkom in ons heerlijke buitengebied. Het aantal agrarische ondernemers daalt echter. Veel van hun karak­- teristieke woonhuizen, ruime erven en schuren komen leeg te staan. Ze bieden ongekende mogelijkheden voor andere invulling, zowel op woon- als werkgebied. Deze locaties zijn vruchtbare grond voor nieuwe dromen. Van ondernemers met behoefte aan ruimte bijvoorbeeld. Van mensen die groot en vrij willen wonen. Van de oud-agrariër zelf. En misschien wel voor de dromen van u. Aantrekkelijke beleidsregels Gemeenten werken steeds flexibeler mee aan functieverandering van deze gebouwen en -gronden. Zij willen hun buitengebied netjes en vitaal houden. Hiervoor zijn zelfs stimulerende beleidsregels geschreven. Ruimte voor Ruimte en VAB (vrijkomende agrarische bebouwing) zijn de twee bekendste. Deze maken de herbestemmings­procedure niet alleen eenvoudiger, maar maken ook oplossingen met financiële voordelen mogelijk, zowel voor koper als verkoper. Hierdoor ontstaan sneller overeenkomsten die voor alle partijen aantrekkelijk zijn. Zee aan nieuwe mogelijkheden Naar verwachting komt er tot 2030 nog eens 40 miljoen vierkante meter agrarische bebouwing vrij. Oorzaken zijn schaal­ vergroting, steeds strengere milieueisen en gebrek aan bedrijfsopvolging. Waar- schijnlijk maakt de helft hiervan plaats voor nieuwbouw. De andere helft komt in aanmerking voor herbestemming. Deze transitie is actueler dan ooit. Dit zorgt voor een zee aan nieuwe mogelijkheden voor wonen en ondernemen. Van zorgboerderij tot recreatie, van dakdekkersbedrijf tot praktijk aan huis. Maar óók kansen voor de verkopers. De gemeente denkt met u mee. Maatwerk voor u Elke kans is uniek. Het gaat om bijzondere gebouwen met een rijke historie. Om een vrije ligging in een prachtige omgeving met alle voorzieningen meestal dicht in de buurt. En, last but not least, om maatwerk overeen- komsten, ook in financieel opzicht. Wat koper en verkoper hiervoor nodig hebben? Creativiteit, een beetje lef en een goede adviseur. De NVM Agrarisch & Landelijk makelaar in uw buurt weet exact wat waar te koop staat en komt. Hij kent de gemeente- lijke beleidsregels en kan handig inspelen op ieders belangen. Kortom, hij weet waar de kansen liggen. Vertrouw op uw boerenverstand en maak uw droom waar. Net als de mensen in dit inspiratiemagazine. Ard Klijsen Voorzitter NVM vakgroep Agrarisch & Landelijk