NVM Magazine Inspiratiemagazine Agrarisch & Landelijk | Page 27

• 27 WOONWENSEN EN ONDERNEMERSDROMEN Boomschijf als gedenkteken 3 4 5 6 In het najaar van 2019 is de herbestemming goed- gekeurd en afgerond. In totaal beslaat het project nu zo’n tien hectaren. De 2.000 vierkante meter aan stallen zijn al verwijderd. Mede door hoog- teverschillen, boomverplantingen en de aanleg van een vijver wordt het landschap ingericht. Medio 2020 start de bouw van het gedenkhuis en de aanleg van parkeerplaatsen. “Daarna kunnen we de eerste plekken aanbieden”, blikt Bart enthousiast vooruit. “Mensen kunnen zich overal in het parklandschap laten begraven. Geen steen erbij, maar een boomschijf als gedenkteken. Nabestaanden krijgen de gps-locatie, want na een jaar of tien is het hout vergaan.” Uitvaartonderne- mers uit de regio reageren enthousiast. Evenals de zus van Bart, Judith. De vijfentwintigjarige docente overweegt nu ook een overstap naar het familie- bedrijf. “Met haar maatschappelijke achtergrond en mensenkennis is zij wel geknipt voor dit werk”, knipoogt Bart. “Zou mooi zijn!” “Als je je ogen openhoudt en creatief bent, kun je als ondernemer vele kanten op in het buitengebied” Opkomende markt Mens, dier, ondernemer Wat nu te doen met alle grond rondom de woning van Raymond en zijn vrouw? Het gouden idee ontstond uit een inktzwarte gebeurtenis: het verlies van een dierbare vriend. Zoon Bart blikt terug: “Hij werd begraven op een natuur­ begraafplaats. Wij waren zeer verrast door de schoonheid van de dienst en de omgeving. Ineens viel het kwartje: dít gaan wij ook aanbieden.” Er was niet veel onderzoek nodig om een opkomende markt te herkennen. “De vergrijzing blijft voorlopig groeien en jongere generaties zoeken naar andere uitvaartvormen dan bij een kerk of crematorium”, weet Bart. Als je je ogen openhoudt en creatief bent, kun je als onder- nemer vele kanten op in het buitengebied. Inmiddels was er nog een kans aan het licht gekomen. Een aangrenzend perceel, eigendom van de gemeente, was bestemd als natuurcompensatie voor het nieuwe bedrijven­ terrein. Maar niemand keek ernaar om. Deze grond zou een mooie uitbreiding zijn van de landschapsbegraafplaats. De familie bereidde een voorstel voor en ging op gesprek bij de gemeente. Bart: “De gemeente bleek erg blij met ons idee. Als leefgebied van de das heeft deze grond grote ecologische waarde. Door het bij de landschapsbegraaf- plaats te betrekken is de gemeente verzekerd van duurzaam onderhoud, maar geeft het de grond ook een openbare maatschappelijke functie. Kortom, een ideale oplossing voor mens, dier en ondernemer.” 1 (p22-23) Een van de toekomstige 'landschapskamers'. 2 Overblijfsel van de laatste oogst. 3 Raymond Cobben blijft in de woning op het terrein wonen. Zoon Bart heeft een nieuwe woning gebouwd bij de boomgaard. 4 In de landschaps­ begraafplaats is geen onderhoud aan het graf nodig. 5 In de grond die tot voor kort fruitbomen voedde worden straks lichamen aan de natuur terug­ gegeven. 6 De oprijlaan naar het toe­komstige gedenk­ gebouw.