NVM Magazine Duurzaam wonen/ Van der Sande | Page 32

30 ADVERTORIAL DUURZAAM WONEN 31 NVM WONEN met elektrische auto’s, wordt de uitstoot in de stad gereduceerd. Het biedt een belangrijke bijdrage aan een betere luchtkwaliteit en een gezondere leefomgeving. Voor gebruikers heeft het ook belangrijke voordelen. Zij besparen aanzienlijk in de kosten door auto’s te delen: geen aanschafkosten, geen parkeerkosten, geen onderhoudskosten, terwijl ze wel naar behoefte hun individuele mobiliteit kunnen invullen. Ze kunnen op uur- of dagbasis afrekenen. Welke lessen heeft BMW geleerd van eerdere autodeeltrajecten? De afgelopen jaren deed Ekris samen met BMW veel ervaring op met autodeeltrajecten. Een van de belangrijkste lessen is dat de deelauto’s op een structurele wijze een plek moeten vinden binnen de woonomgeving. Bijvoorbeeld door de deelauto’s onder te brengen in een VVE en bewoners maandelijks een vaste bijdrage voor mobiliteit te laten betalen. Net als gas, water en licht wordt mobiliteit op die manier onderdeel van de vaste kosten. Hoe kijkt BMW aan tegen de toekomst van duurzame mobiliteit? We leven in een fascinerend tijdperk. Een tijdperk waarin onze wereld razendsnel en voorgoed verandert. Het is een nieuwe, duurzame wereld waarin de elektrische auto een hoofdrol speelt. Op het gebied van e-mo- biliteit loopt BMW voorop in de ontwikkeling van volledig elektrische auto’s, ook wel EV’s genoemd. Zo wordt in 2020 de BMW iX3 geïn- troduceerd; de eerste volledig elektrische SUV van het merk. In 2021 volgen de BMW iNEXT en de BMW i4. Twee jaar later zal BMW zelfs al dertien volledig elektrische modellen aanbieden. De toekomst is dus begonnen. Een toekomst waarin elektrische BMW’s telkens weer grenzen zullen verleggen op het gebied van onder andere prestaties, efficiency, duurzaamheid, actieradius en oplaadtijd. Van energie voorzien vanuit een batterij of brandstofcel. Bestaan er subsidies om elektrisch rijden te stimuleren? Ja, op dit moment is er door de overheid een subsidie in het vooruitzicht gesteld voor de particuliere aanschaf van een nieuwe of gebruikte elektrische auto. De verwachting is dat er vanaf 1 juli 2020 van deze subsidie gebruikt gemaakt kan worden. Het zou dan gaan om € 4.000 voor een nieuwe auto en € 2.000 voor de aanschaf van een gebruikte elektrische auto. De subsidie geldt voor auto’s met een aanschafwaarde tot € 45.000. Voor bedrijven geldt de bestaande Milieu Investerings Aftrek (MIA)-regeling. Dit houdt in dat elektri- sche nieuwe auto’s en elektrische auto’s tot zes maanden en maximaal 6.000 kilometer gebruik kunnen maken van 13,5 procent investeringsaf- trek van het investeringsbedrag tot € 40.000 per auto. Bijkomend voordeel is dat deze auto’s in de meest gunstige bijtellingscategorie van 8 procent vallen. • Ekris BMW over de toekomst van mobiliteit, elektrisch rijden en autodelen Van autobezit naar autogebruik De elektrische deelauto speelt bij vast- goedprojecten een steeds prominentere rol. Vooral binnenstedelijke nieuwbouw­ projecten maken veel gebruik van auto- deel-projecten van BMW. Corné Bos van Ekris BMW: “Ik vind de verandering in mobiliteitsbehoefte heel interessant, zeker in combinatie met vastgoed. De toekomst is begonnen.” Hoe zien die autodeel-projecten van BMW eruit? Een belangrijke trend voor de toekomst is de verschuiving van autobezit naar enkel auto- gebruik. De elektrische deelauto speelt ook bij vastgoedprojecten een steeds prominentere rol. Ekris BMW faciliteert deze deelauto’s in projecten: een duurzame keuze die bedrijven en particulieren veel voordelen bieden. Zo is er minder parkeerruimte nodig, gaan de kosten voor mobiliteit per persoon omlaag en dragen deze bedrijven en ­ particulieren bij aan een 'groenere voetprint'. Met de wetenschap dat auto’s gemiddeld 92 procent van de tijd geparkeerd staan, is het delen van een auto een hele logische keuze. Het biedt dus veel voordelen voor stad en gebruiker? Absoluut! De overheid stimuleert deze deel­- mobiliteit bij bijvoorbeeld nieuwbouw­ projecten, mede door de groei in stedelijke gebieden. Door de deelmobiliteit in te vullen Corné Bos BMW Ekris www.ekris.nl