NVM Magazine Duurzaam wonen/ Van der Sande | Page 18

16 DUURZAAM WONEN Financieringstips voor aanstaande huiseigenaren SUBSIDIES Klussen en verbouwen kost geld. Dat weet iedereen die ooit een verhuizing aan-­ greep als moment om zijn woning aan te passen aan zijn woon- wensen. De pot verf blijft uiteraard voor eigen rekening, maar bij energie­ besparende maatregelen kom je voor interessante subsidies in aanmerking. Ook heeft de overheid een aantal regelingen in het leven geroepen om de verduurzaming van je woning mee te finan- cieren. Het blijft een investering, maar de maatregelen verlagen straks je energierekening én zorgen voor een behaaglijker huis. 1 3 5 Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) Wie twee of meer isolatiemaatregelen – aan bijvoorbeeld dak, gevel, vloer, spouwmuur of ruiten – laat uitvoeren kan ongeveer twintig procent subsidie terugvragen nadat de maatregelen zijn uitgevoerd. Er bestaat daarnaast een bonus van 4.000 euro voor zeer energiezuinige huizen, waarbij alle isolatiemaatregelen uitgevoerd zijn, een ventilatiesysteem geïnstalleerd is en isole­ rende deuren en kozijnen geplaatst zijn. Deze subsidieregeling eindigt op 31 december 2020. Subsidie Aardgasvrij Sommige gemeenten vergoeden de kosten voor het aardgasvrij maken van de woning. Dit zijn bijvoorbeeld de kosten die de netwerkbeheerder in rekening brengt voor het afsluiten van de woning van het aardgasnetwerk en de kosten van de vervangende installatie. Raadpleeg de Energie­subsidiewijzer op verbeterjehuis.nl om te zien of deze subsidie geldt in jouw gemeente. Lokale subsidies Sommige gemeenten hebben zelf stimule­ ringsmaatregelen in het leven geroepen om verduurzaming van woningen te stimuleren. Zo moet de Rotterdamse Isolatiecoupon van 100 euro woningeigenaren stimuleren om hun woning van minimaal dertig jaar oud te verduurzamen. In Groningen bestaat de Waardevermeerderingsregeling ter compen­ satie voor overlast door aardbevingsschade voor verschillende energiebesparende maatregelen. Ook verstrekken sommige gemeenten een subsidie om achterstallig onderhoud aan woningen aan te pakken. • 2 Investeringssubsidie Duurzame Energie Rijksoverheid stimuleert het opwekken van duurzame energie met een subsidie op een warmtepomp of zonneboiler. Je kunt tot en met 31 december 2020 subsidie krijgen vanuit de ISDE-regeling. Aangezien 2020 een overgangsjaar is voor deze regeling is het raadzaam goed te kijken (op de website van RVO) welke maatregelen nog wel in aanmerking komen voor een tegemoet­ koming en welke niet. HYPOTHECAIRE FINANCIERING 1 Extra lenen Bij het afsluiten van je hypotheek mag je extra lenen voor energiebesparende voorzieningen die nog moeten plaatsvinden. Je hypotheek wordt maximaal 106 procent van de waarde van je woning na verbouwing. De meeste geld­verstrekkers bieden inmiddels deze mogelijk­ heid. Daarnaast zijn er nog enkele aanvullende regelingen: • Een geldverstrekker kan bij het treffen van energiebesparende voorzieningen in een woning het deel van het hypothecair krediet dat daarvoor is aangewend tot een bedrag van ten hoogste 9.000 euro buiten beschouwing laten bij het vaststellen van de financierings­ last. • Tevens kun je voor een woning met minimaal een energielabel A++ (afgegeven voor 1 januari 2015) of een energieprestatie­ coëfficiënt (EPC) van maximaal 0,6 tot 9.000 euro extra lenen. • Gaat het om een nul-op-de-meter­woning of een woning met een EPC van nul of lager? En is daarbij een energie­prestatiegarantie afgegeven voor minimaal tien jaar? Dan kun je 25.000 euro extra lenen. • Sinds 1 januari 2019 is het ook mogelijk om voor een woning met EPC van nul of lager zonder energieprestatiegarantie 15.000 euro extra te lenen. Voor deze regelingen geldt daarbij wel een minimaal jaarinkomen van 33.000 euro 2 Energiebespaarbudget Als je nu nog niet precies weet welke maatre­ gelen je wilt nemen, dan kun je kiezen voor een Energiebespaarbudget. Dit is mogelijk als je een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie afsluit, maar wordt afhankelijk van het beleid van de betreffende geldverstrekker ook zonder NHG aangeboden. Je kunt dan maximaal 6 procent van de marktwaarde meefinancieren voor 17 NVM WONEN verduurzaming en later gebruiken voor het treffen van verduurzamingsmaatregelen. Overigens werken nog niet alle geldverstrekkers mee aan deze regeling. 3    Duurzaamheidslening Een aantal gemeenten en provincies stimuleren het nemen van duurzame maatregelen door een Duurzaamheidslening aan te bieden. Dit is een lening waarmee je tegen gunstige voorwaarden energiebesparende maatregelen in en aan je woning financiert. Op de website van SVN kun je checken of de Duurzaamheidslening binnen jouw gemeente of provincie beschikbaar is. 4 Isolatie hoog, rente laag Sommige banken en hypotheekverstrekkers geven een lagere rente als je je huis isoleert of duurzame verwarming neemt. Vraag ernaar als je met jouw financieel adviseur de mogelijkheden bespreekt. Kijk voor een overzicht van subsidies in jouw gemeente op verbeterjehuis.nl een website van Rijksoverheid in samenwerking met de onafhankelijke voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal. 4 Subsidie Groene Daken Groendaken verbeteren de isolatiewaarde van het dak en zorgen voor een gelijkmatiger binnenklimaat. Een aantal gemeenten stimu­ leert de aanleg van groene daken of groene gevels met een subsidie. Bijvoorbeeld met 25 euro per vierkante meter groen dak. In de Energiesubsidiewijzer kun je controleren of deze subsidie ook in jouw gemeente verstrekt wordt.