NVM Magazine Duurzaam Wonen 2021 | Page 23

23 NVM WONEN ���������������������������������������� je verplicht een energielabel te tonen in ��������������������������������������������� �������������������������������������������� ������������������������������������������ ����������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������������� ���������������������������������������� ������������������������������������������ ������������������������������������������� ������������������������������������������ ����������������������������������������� ���������������������������������������� ������������������������������������������ ����������������������������������������������� ����������������������������������������������- ���������������������������������������������� ������������������������������������������������ ��������������������������������������������� ������������������������������������������� ������������������������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������������������������� ���������������������������������������������� ���������������������������������������������- ��������������������������������������������� �����������������������������������������������- ������������������������������������������������� ��������������������������������������������� ����������������������������������������������� �������������������������������������������������� ������������������������������������������� ����������������������������������������������� ����������������������������������������������� ������������������������������������������� �������������������������������������������� ����������������� ������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� ���������������������������������������������� ��������������������������������������������������� ������������������������������������������ ������������������������������������������ ���������������������������������������� ������������������������������������������� ���������������������������������������������� ����������������������������������������������� ��������������������������������������������� ��������������������������������������������� ������������������������������������ ����������������������������������� ���������������������������������- ���������������������������������� om beter isolatiemateriaal te ���������������������������������� ��������������������������������� ������������������������������ ����������������������������� en ventilatie- en isolatiemateriaal om een beter product ��������������������������� ����������������������������� ��������������������������� doen om beter te scoren dan ����������������������������� ������������������������� ���������������������- ������������ ��������������������������� • ������������������������������������������������ ���������������������������������� • ������������������������������������������������� • ������������������������������������� ����������������������������������������� �������������������������������������������� ������������������������������������������������� • ������������������������������������������� ������������������������������������������� ��������������������������������������������� ������������������������������������������� ���������������������������������������������� �������������������������������������������� ���������������� Goed nieuws voor slim verduurzaamde woningen ! ��������������� ����������������������������������������������� ����������������� ���������������