NVM-magazine 4-2021 | Page 2

2 Inhoud
• NVM MAGAZINE
Omslag : NVM Business Innovatie 2021 Foto | Floris Heuer

In dit nummer

3

VOORWOORD ONNO HOES

4

VAKGROEP AGRARISCH & LANDELIJK

6 VAKGROEP BUSINESS

8 VAKGROEP WONEN

10 VERENIGING

18

REPUTATIE
Van makelaar en NVM

20 LES UIT DE PRAKTIJK Vastgoedopleiding sluit aan op actualiteit

Ledenraad
Algemeen bestuur

24 LEDENRAAD Wie , wat , waarom ?

26

PROVADA Feestelijk weerzien leden en stakeholders

11 DIGITAAL ONDERTEKENEN

12 NVM BUSINESS INNOVATIE 2021 De toekomst maken we samen

16 NVM EN DE STIKSTOFCRISIS

22 JURIDISCH Maximale mogelijkheden

23 JURIDISCHE DIENST Courtage verkoop woning door opdrachtgever

29

NVM ’ ER Monique Korting

30 NIEUW NVM-LID André Grondsma

31 NIEUWE LEDEN EN BEËDIGINGEN