NVM Magazine 4-2019 | Page 6

6 Kort nieuws NVM MAGAZINE Arthur Schellekens Nieuwe directeur NVM Arthur Schellekens is door het Algemeen Bestuur benoemd als directeur van het NVM-bureau. Arthur is voorgedragen door een selectiecommissie waarin het MT, Ledenraad en Algemeen Bestuur vertegenwoordigd zijn. Hij start in januari 2020.   Schellekens heeft Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit gestudeerd en heeft ervaring bij zowel commerciële partijen als in de non-profit. Hij is bij meerdere brancheorganisaties werkzaam geweest, onder andere bij de woninginrichters, jeugdzorg en openbare bibliotheken. Hij is ook actief in het Hoofdbestuur van MKB-­ Nederland. Schellekens: “Ik hou ervan om met ondernemers te praten en om hun wensen te vertalen naar acties voor de brancheorganisatie. Sámen met de leden wil ik bouwen aan een nog sterkere NVM. Of het nu gaat om woningen, kantoren of agrarisch vastgoed: alle Nederlanders hebben ermee te maken en de uitdagingen zijn enorm. Eén van die uitdagingen is de klimaat- verandering en hoe we onze gebouwde omgeving toekomstbestendig maken. De leden van NVM spelen hierin een belangrijke rol. Ik kijk ernaar uit om met de medewerkers van NVM aan de slag te gaan om de makelaars en taxateurs van ons land goed en deskundig te ondersteunen op hun vakgebied.” Arthur Schellekens (48) is woonachtig in Culemborg, samen met zijn partner en hun labrador.   Met de benoeming krijgt het NVM bureau weer een vaste directeur. NVM heeft het afgelopen jaar belangrijke stappen gezet voor haar toekomst, waaronder de omzetting naar een coöperatieve vereniging en het besluit tot de bouw van een nieuw NVM-kantoor. Arthur Schellekens zal deze besluiten verder implementeren. De interim-periode van Theo Lemmen eindigt per 1 december. In de tussenliggende periode tot 6 januari neemt penningmeester Michel ten Hag tijdelijk de functie van directeur waar. • NVM Online Bieden Geen gesloten envelop meer NVM Onlin e Bie inzic den is htelij k ins een d verko chrijv igitaa op va ingss l en n wo ystee enve ning m vo lopje Door e n or de s . meer Geen digita het d , maa geslo igitali al. D is r de N t a o e seren t is w n pen, en ve VM-m onlin at de van d rwac a a e a k k e ‘en n h e e la n laar t. De het b Bied nt va velop m kope en op e n inder o n o jes’ h u r e d r w t e k e tijd k in le a lk mo il elke n f n o m v r wijt m an d et On plek men e r e a e bie n van t van floop ter w line vaka ding ereld de g de d van h en en ntie – egad ag e – kan et bie door n mee igden t NVM de ve dpro oor, t b ie . Na c r Onlin huis den. e k s o d p (en n e koo er) ka of e Bie Hierm en gr a gu pove n bin den m ee bie op otere nning reen Hier nen k eer t d gebr k t o h orte m ebbe rans s uiker t w tijd para n o sgem k z r o d o per b en ge wel m ntie ak. aat b teken akela ij. • d. ar, ve rkop er als Wilt u meer weten over NVM Online Bieden? https://nvmonlinebieden.nvm.nl/Home