NVM Magazine 4-2019 | Page 40

2020 is een futuristische gedachte en tegelijkertijd het hier & nu. Een nieuw jaar, met nieuwe kansen voor NVM en alle leden. Met dat perspectief nodigen we je van harte uit voor ons jaarlijkse NVM Ledencongres. Bekijk het programma en meld je direct aan op www.nvm.nl/ledencongres2020 Let op: vol = vol. 20 januari 2020 NBC Congrescentrum Nieuwegein 12:30 - 18:15 uur