NVM Magazine 4-2019 | Page 4

4 Voorwoord voorzitter Op 9 november zaten mijn eerste 100 dagen NVM erop. In die eerste 100 dagen heb ik vooral veel ondernemers, bestuurders en stakeholders gesproken. Natuurlijk waren er ook interne ‘dossiers’. Zoals de zoektocht naar een nieuwe directeur. Maar ook politieke dossiers als stikstof en PFAS. De mate van betrokkenheid van onze leden ondernemers valt mij enorm op. Veel leden ervaren de NVM écht als hún club en zijn bereid aan nationale en lokale overleggen met overheden hun steentje bij te dragen. De blikken zijn naar voren gericht. Naar de manier waarop we makelen en taxeren als dienstverleningsmodel kunnen doorontwikkelen. Dat doen we vanuit bestuur en bureau ook. We kijken naar kansen en bedreigingen voor de sector. Verdergaande digitalisering maakt dat de consument zelf al veel weet. Maar dat wil niet zeggen dat hij het vak ook verstaat. De makelaars hebben ook straks meerwaarde, maar zullen wel naar hun onderscheidend vermogen moeten kijken. Meer service­gericht worden én moeten kijken naar een lange­ NVM MAGAZINE • Foto: René van den Burg termijnrelatie, niet naar de ‘hit-and-run’ eens in de tien jaar. In dat kader ben ik ook benieuwd naar de eerste resultaten van onze verduurzamingspilot, oftewel de makelaar als verduurzamingsadviseur. Wat mij ook is opgevallen, is de enorme hoeveelheid data en kennis die we als gezamenlijke NVM-groep over de gebouwde omgeving hebben. NVM zit in de haarvaten van de gebouwde omgeving, en de Groep zit in de haarvaten van de sector. Het maximaal uitnutten van de data die we hebben is één van de grootste opgaves voor de komende jaren. Daarmee bewijst de Groep haar meerwaarde en zullen NVM en funda nog sterkere merken worden. Ik ben er bijzonder trots op om hier voorzitter van te mogen zijn. Onno Hoes voorzitter NVM