NVM Magazine 4-2019 | Page 33

DECEMBER 2019 • Wonen Foto's | René van den Burg Betrouwbare informatie en diensten Ook Gratia van Hooijdonk, projectmanager bij NVM op het gebied van onder andere de huurmarkt, ziet in de particuliere verhuur een rol weggelegd voor de NVM-makelaar. “Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft ons een paar jaar geleden benaderd omdat zij in samenwerking met Vastgoed Belang een infoblad wilden maken om beginnende particuliere verhuurders voor te lichten en hen bewust te maken van de regelgeving rond huurovereenkomsten. Dat heeft bij NVM geresulteerd in een aantal regiobijeenkomsten die wij de afgelopen jaren hebben georganiseerd voor particuliere beleggers die zich in woningverhuur willen verdiepen.” Op de bijeenkomsten werd de landelijke en lokale woning- en huurmarkt belicht, informatie gegeven over huurrecht, gaven NVM-makelaars een toelichting op het zoeken, aankopen, verhuren en beheren van een woning en vertelde een financieel adviseur over de financieringsmogelijkheden. Van Hooijdonk: “Als verhuurder moet je met veel zaken rekening houden. Dat begint al bij de aankoop van een woning die je wilt verhuren. Welke woning is geschikt, wat is een goede aankoop- en verhuurprijs, hoe zoek je een goede huurder, wat is een goed contract, wat zijn de verplichtingen voor de verhuurder, bijvoorbeeld op het gebied van beheer en onderhoud? Voor veel particulieren is woningverhuur niet hun corebusiness; denk aan ouders die een woning kopen voor hun studerende kind en een paar medestudenten. Dan is het fijn als een makelaar je kan helpen met betrouwbare informatie en desgewenst ook met professionele dienstverlening.” Gratia van Hooijdonk 33 Goed verhuurderschap De overheid heeft de laatste jaren veel aandacht voor ‘goed verhuurderschap’, met het oog op een aantal excessen die in het nieuws kwamen over bijvoorbeeld gebrekkig onderhoud. “Een paar malafide verhuurders hebben het imago van particuliere verhuurders als groep zeker geen goed gedaan”, zegt Van de Noort. “Gebruik van onze diensten en de inzet van een professionele makelaar als tussenpersoon kan eraan bijdragen dat dat imago gaandeweg verbetert, omdat je daarmee voorkomt dat de verhuurder door gebrek aan kennis of tijd onbedoeld fouten maakt.” Het tegengaan van discriminatie op de huurmarkt is voor de overheid een belangrijk onderdeel van goed verhuur- derschap. “Ik ben erg blij met de samenwerking tussen NVM en Vastgoed Belang in de aanpak hiervan”, zegt Van de Noort. “Samen kunnen we de bewustwording rond dit belangrijke thema vergroten.” De meerwaarde van de samenwerking tussen NVM en Vastgoed Belang is volgens hem het gedeelde belang van een goed functionerende particuliere huurmarkt. “Nederland heeft van alle Europese landen de kleinste markt voor particuliere verhuur; we hebben vooral koop en sociale huur. Iedereen heeft er baat bij dat die kleine markt, die nu eindelijk een beetje groeit, goed functioneert.” • Meer informatie? Gratia van Hooijdonk Projectmanager 030 – 60 85 279 [email protected]