NVM Magazine 4-2019 | Page 14

14 Wonen → • Samenwerking Naast het beter benutten van de NVM-data stoelt het vergroeningsprogramma op samenwerking met twee partijen: SamenGroen en Reimarkt. Van den Berg: “Samen- Groen levert de software waarop de makelaar inlogt en de verduurzamingsmaatregelen van de woning in kaart brengt. De tweede partij is Reimarkt, die regionaal vraag en aanbod op de verduurzamingsmarkt samenbrengt. Zij adviseren lokale partijen in het doolhof van energiescans, subsidies of financieringen. Zij hebben direct toegang tot uitvoerende partijen, zoals aannemers, installateurs of materiaal­ leveranciers. Zij bieden ook garantie op de uitgevoerde maatregelen.” Vergoeding Omdat beide partners regionaal gebonden zijn, is gekozen de NVM-pilot te starten in hun werkgebieden: Noordoost Brabant en Haaglanden. In deze beide afdelingen verkopen NVM-makelaars op jaarbasis grofweg zo’n 8400 grond- gebonden woningen. Van den Berg benadrukt dat noch de makelaar, noch NVM juridisch verantwoordelijk wordt voor de uitvoering van het advies. “Onze makelaars bieden hun cliënten extra service, profileren zich op de duurzaamheids- markt en de uitvoerende partijen krijgen warme leads aange- leverd. Op termijn kunnen we dan bijvoorbeeld gaan werken naar een vergoeding per lead, waarmee we onze IT-kosten dekken en de inzet van de makelaar vergoeden.” Breed veld In opdracht van NVM onderzocht het Kadaster de energie- prestaties van Nederlandse koopwoningen in de periode van 2015-2019 (zie kader hieonder). Uit het rapport blijkt NVM MAGAZINE dat de verduurzamingsslag zich over een erg breed veld zal afspelen. Van den Berg: “Ik had verwacht dat de kosten van verduurzaming voornamelijk op het bordje van stedelijke starters terecht zouden komen, maar de doorstromers in de provincies moeten ook aan de slag. Het is echt een breed veld als je praat over verduurzaming van koopwoningen. Dus wat dat betreft schieten we met dit dienstenpakket midden in de roos.” Landelijk uitrollen De pilot draait bij zo’n 40 makelaarskantoren in de twee regio’s. Zij kregen een instructiemiddag in het gebruiken van de adviestool en het opstellen van de verduurzamingsad- viezen. Van den Berg is ervan overtuigd dat er tijdens de pilot verbeteringspunten gevonden zullen worden. “Na negen maanden evalueren we met de makelaars, hun cliënten en de uitvoerders wat er kan verbeteren.” Na de pilot hoopt NVM eind 2020 het systeem landelijk uit te rollen. “Zo kunnen we als NVM goed voorbereid het jaar 2021 instappen, het jaar waarin de overheden met hun regionale energie­ strategieën moeten komen. Tegen die tijd hebben eigenaren ook meer een stip op de horizon voor het verduurzamen van hun koopwoning.” • Meer informatie? Neem contact op met Gerco van den Berg 030 608 51 85 [email protected] Uit onderzoek Kadaster blijkt: Verduurzamingsslag koopwoningen urgent Uit een recent onderzoek van het Kadaster blijkt dat een groot deel van de woningen met een geregistreerd energielabel nog een forse verduurzamingsslag moet maken. Vooral jongeren in de steden, maar ook de ouderen in de regio moeten dringend aan de bak. Zij bezitten de meeste woningen met energielabels E t/m G en zijn dus bij koop of verkoop gebaat bij een concreet advies over verduurzaming. Het Kadaster onderzocht in opdracht van NVM de koopwoningvoorraad per 1-1-2019 en de verkochte woningen in de periode van 2015 tot mei 2019 op hun energieprestaties. De voorraadcijfers zijn natuurlijk een momentopname. Enkele opmerkelijke uitkomsten: WONINGTYPE LOCATIE EIGENAREN De vergroening is urgent bij de kleinste en grootste Oude woningen in de vier grote steden scoren laag. Jongeren kopen in de steden vaak oudere, slechter woningen in de voorraad. Enerzijds zijn dit de binnen- Maar in de 40 middelgrote steden zijn er in aantallen presterende woningen en in de regio woningen stedelijke woningen (appartementen), maar ook nog veel meer woningen toe aan een hoger ener- met gemiddelde energieprestaties. Zij moeten vaak vrijstaande en twee-onder-een-kapwoningen in de gielabel. In de provincies Groningen en Friesland staan vergroenen, maar hebben geen eigen middelen periferie. De laagste F- en G-labels hangen vaak aan de meeste woningen die dringend aan verduurzaming (meer). Bij ouderen (65+) is er juist sprake van een dit woningtype. C-label woningen worden het meest toe zijn. Flevoland heeft veel A-, B- en C-label gebrek aan investeringsbereidheid. Ouderen en verhandeld. woningen. doorstromers kopen relatief veel goede nieuwbouw (label A), maar ook label F- en G-woningen.