NVM Magazine 4-2019 | Page 12

12 Wonen Tekst | Hans Smit • NVM MAGAZINE Nieuwe service: advies, plan van aanpak én uitvoering Straks verduurzamings-­ advies direct bij ­ aan- of verkoop woning Het is niet de vraag of er een verduurzamingsslag van koopwoningen komt, maar welke economi- sche rol je daar als makelaar in wilt spelen. NVM wil er klaar voor staan en zet daarom nu een nieuwe zakelijke dienst op: het verduurzamingsadvies. Bedoeld als extra service voor klanten, maar ook als extra businessmodel voor de deelnemende makelaars. We springen even naar de nazomer van 2020: een jong stel wil een leuke twee-onder-een-kapwoning met energie­ label E. De woning kan dus wel een upgrade gebruiken. De makelaar voert de woninggegevens in het NVM-systeem en dan verschijnt er op het scherm ook een verduurzamings­ advies. Bijvoorbeeld eerst isoleren en pas daarna zelf energie opwekken. Maar er rolt ook een uitvoeringsplan uit de computer: feitelijk krijgt de koper direct een offerte voor de werkzaamheden en een eerste kostenraming. Het advies is uiteraard onafhankelijk en niet bindend voor de potentiële koper. Databank Programmamanager van NVM, Gerco van den Berg, wil deze dienst straks via alle aangesloten NVM-makelaars aanbieden. Als extra service, maar ook als businessmodel voor de leden. De basis van de nieuwe dienst is de database van NVM. Bij iedere koop of verkoop wordt die data verrijkt en deze kennisbank wordt straks breder te gelde gemaakt. “We koppelen onze woninginformatie, het advies en de gegevens van de kopers aan partijen die de verduurzaming concreet kunnen uitvoeren. Zo kunnen onze makelaars zich als spil in het proces positioneren en kunnen zij daaraan nieuwe businessmodellen koppelen”, zegt Van den Berg. Handelingsperspectief Voor Van den Berg staat vast dat het verduurzamen van een groot deel van de 4,4 miljoen koopwoningen snel van start moet gaan; “maar het is nog steeds een lappendeken van lokale, regionale en zelfs particuliere potjes, regelingen en initiatieven. De regering zal woningeigenaren eerst hande- lingsperspectief moeten bieden door met concreet, landelijk beleid te komen om deze transitie op gang te krijgen.” →