NVM Magazine 4-2019 | Page 9

DECEMBER 2019 • Innovatie Foto | René van den Burg Voor Fris is de huurder een gast die je volledig op Property Tech maat moet ontzorgen. “Een huurder wil geen gedoe. Ook de eigenaar profiteert van de inzet van Property Wij helpen daarbij. Niet alleen met een prettige Tech. “Tevreden huurders zorgen voor minder en probleemloze woonomgeving. Daarin gaan mutaties, minder kosten en een beter rendement. we veel verder. Met services die afgestemd zijn Bovendien is de BIM-informatie praktisch bij op de behoeften van huurders. Afhankelijk van de onderhoud. De oppervlakten van bijvoorbeeld bewoners varieert dat van een stomerijservice tot schilderwerk zijn vastgelegd, dus je krijgt meteen ondersteuning in zorg of een hondenuitlaatdienst. een goede offerte. Zonder extra meetwerk en minder Hetzelfde geldt natuurlijk bij kopers.” kans op fouten. Door de slimme inzet van technologie en digitalisering zetten we de stap van pand­gericht Meet Amy naar klantgericht handelen. En zorgen we dat Om klanten échte gastvrijheid te bieden, ontwik- huurders zich ook écht een gast voelen.” kelde Fris de Meet Amy-app. “Amy is onze digitale hospitality assistente. Ze is 24/7 bereikbaar en kent Persoonlijke dienstverlening de wensen van huurders in een specifiek gebouw. Bij eerste verhuur- en projectmatige verkoopop- De gebruiker bepaalt de ondersteuning en vragen drachten gebruikt FRIS moderne tools. “We willen of problemen worden snel opgelost.” Zo biedt Amy gegadigden zo efficiënt mogelijk aan woningen toegang tot instructievideo’s over de verwarming of toewijzen en ze zo optimaal mogelijk begeleiden. Op keukenapparatuur. Ze informeert bewoners verder besluitmomenten zijn we er daadwerkelijk om hen te over zaken als liftonderhoud, glasbewassing en helpen de juiste keuzes te maken. Voor de markt­ evenementen in de omgeving. benadering bieden we onze marketingcommunicatie services steeds meer integraal aan. Met een integraal BIM-koppeling adviestraject kunnen we ontwikkelaars grotendeels Via de app kunnen huurders ook storingen of ontzorgen voor het commerciële deel van de ontwik- defecten digitaal melden. Door de BIM-gegevens kelingen. Uiteindelijk is digitaliseren en automatiseren van het gebouw te koppelen, gaat Fris nog een stap een middel. Het doel is een zo persoonlijk mogelijke verder. “We benutten de digitale informatie van een dienstverlening.” • gebouw ook na de oplevering. Als er een ruit kapot is, stuurt de huurder een foto in. Door de combinatie van locatie-informatie en de maatvoering weet het onderhoudsteam precies welke ruit ze moeten bestellen. De huurder hoeft dus niet thuis te zijn voor het inmeten. Dat scheelt in ieder geval een contact- moment, is klantvriendelijker en efficiënter.” 9