NVM Magazine 4-2019 | Page 37

37 DECEMBER 2019 Najaar 2019 NVM in de media 14 oktober 10 oktober 13 oktober BNL, 17 oktober 21 oktober 20 oktober 15 november De grens is bereikt. Ja, we moeten onze natuur (stikstof) en volksgezondheid (PFAS) beschermen. Maar nu gebeurt er niks. Overal in het land ligt het werk al maanden onnodig stil, met desastreuze gevolgen. Net als de boeren maken ondernemers zich grote zorgen. Bedrijven dreigen om te vallen en tienduizenden medewerkers kunnen hun baan verliezen. De pijn is overal voelbaar: van binnenvaartschippers tot architecten, van groen en agro tot transporteurs, van metaal-, grondverzet- en grondverwerkingsbedrijven tot de (af)bouw mét leveranciers, installatiebedrijven en dienstverleners. Hele ketens komen in de knel en ook hun klanten worden erdoor getroffen: van woningzoekenden tot zorginstellingen die hun duurzame nieuwbouwplannen zien stranden. 30 oktober Dit kan niet doorgaan. Het is politiek falen, waarvoor heel Nederland de prijs moet betalen. Wij ondernemers willen dat ‘Den Haag’, provincies en gemeenten de blokkade van de vergunningverlening met spoed opheffen en de economie weer laten draaien, terwijl er goed beleid wordt gemaakt voor de lange termijn. DE SITUATIE IS NIJPEND! • • • • • Tienduizenden duurzame bouwprojecten liggen stil door de stikstofimpasse, net als onder andere de waterbouw en het grondverzet door het PFAS-beleid. De woningbouwopgave en belangrijke duurzame investeringsprojecten lopen hierdoor vast. De geschatte schade bedraagt nu al meer dan 1 miljard euro en loopt snel op nu orderportefeuilles leeg raken. De eerste ontslagen zijn gevallen en de eerste ondernemer is failliet. Ondernemers missen bij kabinet, provincies en gemeenten het gevoel van urgentie! DIT MOET GEBEUREN! • • • Bij de meeste projecten komt niet of nauwelijks stikstof vrij. De vergunningverlening kan hier doorgaan op basis van de huidige wetgeving. Wij roepen Rijk en provincies hier met spoed toe op. Het kabinet moet snel met een drempelwaarde komen; alles wat daaronder blijft, heeft geen vergunning nodig. Dat voorkomt veel administratieve rompslomp. Voor PFAS vragen wij praktische normen - een werkbaar handelingskader - waarmee gemeenten en bedrijven weer aan de slag kunnen. 27 september 30 oktober 121 november