NVM Magazine 4-2019 | Page 31

DECEMBER 2019 • Advies Voorkom dat u en de verhuurder onbedoeld faciliteren! Ondermijning Onroerend goed speelt een grote rol in ondermijnende criminaliteit. Als makelaar kunt u ongewild betrokken raken in crimi- nele situaties. Hierbij kan worden gedacht aan witwassen, drugscriminaliteit of illegale huisvesting. Een verhuurder kan daardoor ook betrokken raken bij strafbare feiten, finan- ciële schade lijden en loopt het risico dat de gemeente sancties oplegt. Het is daarom van belang om hierbij stil te staan op het moment dat u een opdracht sluit voor het verlenen van diensten met betrekking tot verhuur van onroerend goed. Wanneer u wordt gevraagd om te bemiddelen bij verhuur is het belang­ rijk dat u met uw opdrachtgever duidelijke afspraken maakt over het screenen van een huurder. Leg dit ook schriftelijk vast in de opdracht tot dienstverlening. Valt het screenen van een huurder niet onder de opdracht, bijvoorbeeld omdat u enkel als deeldienst de huurovereenkomst opstelt, wijs uw opdrachtgever dan (schriftelijk) op de risico’s die het niet door u screenen van de huurder met zich meebrengt. Zorgvuldige screening Bovenstaande wordt nog eens extra onderstreept door een uitspraak van de Rechtbank Zeeland West Brabant. In deze uitspraak wordt een makelaar verweten dat hij onzorgvuldig heeft gehandeld door de huurder onvoldoende te onderzoeken. De rechtbank neemt daardoor aan dat de schade die is ontstaan aan het pand doordat er een hennepplantage werd gevestigd, toe valt te rekenen aan de makelaar. Naast de aantas­ ting van uw naam kunt u mogelijk dus ook aansprakelijk gesteld worden voor schade die een verhuurder lijdt! Des te meer reden om een huurder zorgvuldig te screenen. Voorbeelden Het team Vastgoed Oost-Nederland heeft een brochure opgesteld waar de risico’s en aandachtspunten bij de verhuur van panden zijn benoemd. Naast het zorgvuldig screenen van de huurder strekt het tot de aanbeve­ ling om in het huurcontract afspraken te maken over het gebruik van het gehuurde en over het periodiek controleren van het gehuurde. Hiervoor zijn voorbeeldclausules beschikbaar die u kunt terugvinden op het leden­ portaal van de NVM. Heeft u vermoedens van criminaliteit? Neem contact op met: • De wijkagent (www.politie.nl/mijnbuurt/wijkagenten). • De politie via telefoonnummer 0900-8844. Aandachtspunten Als u bent betrokken bij de verhuur doordat u als beheerder optreedt, zijn er ook een aantal algemene aandachtspunten. Wees bijvoorbeeld alert als men de huur contant wil betalen of wanneer de betalingen afkomstig zijn van een bankrekening die op naam van een andere partij dan de verhuurder staat. Ook aanpassingen aan het pand of geen of andere bedrijfsactiviteiten die in de lijn der verwachting liggen zijn redenen om extra aandacht te schenken. De ervaring leert dat men vrij snel na de ingangsdatum van het contract overgaat tot criminele activiteiten. Hou dus vanaf het begin af aan toezicht op het pand! • Wilt u een anonieme melding doen? • Bel Meld Misdaad Anoniem 0800-7000 Meer informatie? Neem contact op met NVM Juridische Dienst 030-6085181 31