NVM Magazine 3-2019

Nieuwe voorzitter nr 3 Oktober 2019 Commercie en maatschap- pelijke thema’s verbinden Wonen Niet meer pappen en nathouden Business Internet versus detailhandel Agrarisch De dronemakelaar