NVM-magazine 2-2021 | Page 9

COLUMN
JULI 2021 • Kort nieuws 9

Jubilea

COLUMN

���������������������������������� ��������������������������������������
25 jaar
���������� ����������� ������������� ������������������� ���������� ������������ ����������� ������������������������ �������������������� ������������ ������� ����������������� ������������������ �������������� ������������� ������������� ��������������� �������������� ���������������� �������������������������� ����������� ������������� ��������� ���������������� ������������� �������������� ����������� ���������������� ������� ������
�������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������������������� ������������������ ������������������������������������������������������� ��������������������������� ������������������������� ������� ������������������ ����������������� ������������������� �������������������������� ����������������������������������������� ����������������������� ������������������������������������� ��������������������� �������������������� ���������������� ������������������������� ������������ ����������������������� ���������������������������������������������� ������������������ ������������������������ ����������� ����������������������������� ������������������������������������� �������������������������� ����������������� ����������

Heb geduld met de nieuwbouw

Wist je dat het gemiddeld tien jaar duurt voordat een woningbouwproject van de grond komt ? Dan heb ik het alleen over de tijd tussen initiatief en de start van de bouw . Daar komt vervolgens nog de verkooptijd en natuurlijk de bouwtijd zelf bij op . Gemiddeld is een project dus pas na twaalf jaar klaar .
Dit is overigens geen nieuw inzicht . Al sinds 2013 houdt NVM nieuwbouwcijfers bij en uiten we onze zorgen over het tempo van de bouwopgave . Want het publieke debat gaat vooral over sneller en industrieel bouwen . En ook wel over het versnellen van procedures , maar hoeveel zoden zet dat aan de dijk ? Zelfs als we de voorbereidingstijd van een bouwproject kunnen halveren en de bouwtijd kunnen verkorten naar één jaar ( dat is ambitieus in de meeste gevallen ), dan zijn we nog steeds zes jaar onderweg . Dat betekent dat we op zijn minst één Tweede Kamer verkiezing verder zijn . De volgende minister maakt de oplevering van zijn of haar eerste project niet meer mee .
40 jaar
��������������� �������� �������� ��������������� ���������� �������������� ����������������
50 jaar
������������������ ����������
��������������������������������� ������������������������ ����������������������� ����������������������������������������������� ������������������������������� ���������� ����������
���������� ����������
Dit wat sombere inzicht is niet bedoeld als oproep om niets te doen , maar om de hoge verwachtingen van de bouwproductie de komende jaren wat te temperen . Natuurlijk moeten er huizen bijgebouwd worden . Weet alleen dat het resultaat nog wel even op zich laat wachten . Daar moet in het publieke debat wat mij betreft meer aandacht aan besteed worden . Geduld is een schone zaak , ook voor de problemen op de woningmarkt .
Lana Goutsmits-Gerssen Voorzitter NVM Wonen