NVM-magazine 2-2021 - Page 5

COLUMN
JULI 2021 • Kort nieuws 5

COLUMN

Adviesfunctie als verdienmodel

Sinds 26 mei mag ik mij de nieuwe voorzitter van de vakgroep Agrarisch & Landelijk noemen . Ik kijk er vooral naar uit om een bijdrage te leveren aan de verbinding tussen de verschillende ( vak ) groepen . Allemaal hebben we te maken met transities binnen ons werkveld .

Uitbreiding Taxatieplatform

Aan het NVM Taxatieplatform Agrarisch & Landelijk zijn nu de taxatie rekenmodellen toegevoegd . Deze zijn in samenwerking met KATE Innovations ontwikkeld . Tijdens de Kenniswerkgroep Taxeren in september 2021 zal het functioneren van deze taxatierekenmodellen worden geëvalueerd . •

Transactiedata verrijken

������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ �������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������� •
Het voorzitterschap is een mooie aanvulling op mijn werk bij Wijmenga Rentmeesters in het Friese Burgum . Daar vervul ik een breed pakket aan taken . Van het gangbare agrarische makelaarswerk tot het beheer van vastgoed . Daarnaast rijd ik door het hele land voor onteigeningszaken . Vaak word ik door de rechtbank gevraagd om in de deskundigencommissie plaats te nemen . Voor mij en veel andere leden van de vakgroep Agrarisch & Landelijk is die adviserende rol vanzelfsprekend . Denk aan herbestemming van agrarische bedrijven naar landelijke woningen of aan onteigening .
Ook het stedelijke gebied maakt transities door . De adviesfunctie is daarom volgens mij ook een prima verdienmodel voor woningmakelaars . We kunnen daarvoor gebruikmaken van elkaars expertise . Waarom geen expert uit de agrarische Kenniswerkgroep Onteigening koppelen aan een woningmakelaar in hartje Amsterdam ? Zo bundelen we onteigeningskennis aan kennis van de lokale markt . De Amsterdamse makelaar heeft ten slotte ook te maken met veranderingen op bijvoorbeeld bedrijventerreinen , met planschade en nadeelcompensatie voor bewoners . Volgens mij zou de adviesrol deuren openen voor woningmakelaars die nu kampen met weinig woningaanbod . En als NVM worden we nog sterker als we van elkaar leren .
NVM is een club met mogelijkheden !
Jos Ebbers Voorzitter NVM Agrarisch & Landelijk