NVM-magazine 2-2021 | Page 4

4 Vakgroep Agrarisch & Landelijk
• NVM MAGAZINE
NVM-makelaars Jaap Breeschoten en Theo van Gelder zijn toegetreden tot het bestuur van de NVM-vakgroep Agrarisch & Landelijk . Jos Ebbers heeft de voorzittershamer van Ard Klijsen overgenomen . Op 26 mei vond de bestuurswisseling plaats tijdens de ledenvergadering van de vakgroep Agrarisch & Landelijk . Vanwege het aantal wisselingen in het bestuur worden de portefeuilles nog bepaald en verdeeld .
����������������������������������� ����������������������������������������� ������������������������������������������ ������������������������������������������� ������������������������������������������ �������������������������������������������� ������������������������������������������� ��������������������������������������������� ������������������������������������������� ����������������������������������������� ������������������������������������������� ���������������������������
�������������������������������������� ��������������������������������������������� ���������������������������������������������� ��������������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������������������ ������������������������������������������� ��������������������������������������������� ������������������������������������������� ��������������������������������
��������������������������������������������
������������������� •
Van links naar rechts : Jos Ebbers , Anet van den Berk ,
Theo van Gelder , Jaap Breeschoten

Vraag ‘ t het vakgroepteam

Elke vakgroep binnen NVM kent een eigen vakgroepteam . Het doel van het vakgroepteam is het bevorderen van synergie en samenhang om de efficiency van het NVM-bureau en het bestuur te verhogen . Door meer samen te werken aan beleid en uitvoering , versterk je elkaar en wordt de afstand tussen bureau en besturen verkleind . De vakgroepsecretaris is hierbij de schakel tussen het vakgroepteam en het vakgroepbestuur . De teamleden zijn verbonden aan verschillende afdelingen binnen het NVM-bureau . De focus bij het Agrarisch & Landelijk vakgroepteam richt zich op de totstandkoming en uitvoering van het ( meerjarige ) vakgroepjaarplan . Hierbij wordt uiteraard geput uit informatie die vanuit de leden wordt aangedragen . •
Vragen of opmerkingen ?
Leden kunnen voor vragen of opmerkingen aan het Agrarisch & Landelijk vakgroepteam contact opnemen met Richard Groenewoud – vakgroepsecretaris Agrarisch & Landelijk en coördinator van het vakgroepteam . r . groenewoud @ nvm . nl