NVM-magazine 2-2021 - Page 28

28
Vereniging Tekst | Marije Rispens Foto | René van den Burg • NVM MAGAZINE

“ Voorbeelden maken de praktijk voelbaar ”

Lobby

NVM heeft continu contact met politiek Den Haag over vastgoedgerelateerde wetgeving en beleid . Want wat Den Haag beslist , heeft uiteindelijk grote invloed op de kaders waaruit makelaars werken . Jasper van der Jagt is de lobbyist van NVM . “ Sommige leden denken dat we een heel leger lobbyisten hebben , maar dat is niet zo . Lobby is teamwork tussen bestuur , programmamanagers , communicatie en mijzelf als lobbyist .”
Elke maand voert politiek Den Haag diverse debatten over aan de NVM-gerelateerde onderwerpen . Over de overspannen woningmarkt bijvoorbeeld , de bouw pgave of over transities op de ( agrarische ) bedrijfs matige markt . Maar soms zijn de onderwerpen ook minder voor de hand liggend . Van der Jagt : “ Binnenkort is er een debat over discriminatie . Omdat we de politieke agenda nauwlettend in de gaten houden , weten we dat daar ook discriminatie op de woningmarkt aan bod komt . Het is dan zaak om vooraf de juiste experts bij ministeries te voeden met onze visie en expertise op dit onderwerp . Door actief aanwezig te zijn in Den Haag worden we bovendien uitgenodigd door de Tweede Kamer om bij hoorzittingen als belangrijke stakeholder gehoord te worden over vastgoed gerelateerde onderwerpen . Zo heeft NVM recent ook deelgenomen aan de hoorzitting over transparantie in het biedingsproces .”
Van der Jagt onderhoudt namens NVM de contacten met ministeries en Tweede Kamerleden , soms bijgestaan door programmamanagers of bestuursleden . “ Vaak werken we dan samen met organisaties als Bouwend Nederland , Aedes en Neprom ”, legt Van der Jagt uit . “ Als we met een bredere coalitie een brief sturen , kan een Kamerlid niet om ons heen .”
SENTIMENT Bij contacten met Kamerleden en beleidsambtenaren op ministeries gaat het om de inhoud . Een Kamerlid heeft heel veel onderwerpen op zijn of haar bordje en juiste duiding daarvan is belangrijk . Steeds vaker schuiven ook makelaars of taxateurs aan bij deze gesprekken . “ Als iemand uit de praktijk vertelt over zijn ervaringen in zijn eigen werkgebied , dan voelt een ambtenaar ook het sentiment dat erbij hoort . Door praktische voorbeelden maak je een onderwerp meer tastbaar dan met enkel een beleidsbrief . Ook zie je dat die voorbeelden uit de praktijk terugkomen in debatten . De laatste maanden zijn dit soort gesprekken vaker voorgekomen , bijvoorbeeld over taxaties en het biedingsproces . Ik wil leden hierbij nog meer gaan betrekken , want het werkt .”
Van der Jagt gaat de komende periode ook meer de banden aanhalen met de afdelingsbesturen en regio ’ s van de vakgroepen . “ Om ze mee te nemen in onze lobbyactiviteiten en te kijken naar de aanpak van de regionale en lokale lobby . Ik ben ervan overtuigd dat we elkaar verder kunnen versterken .” •
MAANDELIJKSE UPDATE HAAGSE CONTACTEN Geïnteresseerd in actuele NVM lobby ? Sinds mei staat op het ledenportaal ‘ Haagse Contacten ’ een overzicht van de belangrijkste lobbydossiers en ontwikkelingen van afgelopen maand .