NVM-magazine 2-2021 | Page 16

16 Vereniging
Tekst | Eva van Beveren • NVM MAGAZINE

Gekte op de woningmarkt

Het ligt allemaal aan d

Decennialang is er in Nederland uitgegaan van verkeerde woning prognoses . Er is onderschat hoeveel woningen er echt nodig zijn en mede daardoor is er te weinig gebouwd waardoor we nu een tekort hebben van zo ’ n 350.000 woningen . En dat tekort loopt elke dag verder op . De woningmarkt blijft ongekend krap met – nog steeds – forse prijsstijgingen en steeds meer en hogere overbiedingen tot gevolg , blijkt kwartaal na kwartaal uit de woningmarktcijfers van NVM . Dat heeft niet alleen impact op de consument maar ook zeker op onze makelaars / taxateurs . We spreken hierover met NVM-voorzitter Onno Hoes .
De druk op de woningmarkt maakt het enorm lastig voor een makelaar / taxateur . �������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������ ��������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������ ��������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������ ��������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������ �������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������� �������
ENORME KENNIS ������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������� ����������������������������������������������������� ������������������������������������������������������ ������������������������������������������������ ��������������������������������������������������� ook op den duur snel kunnen aanpassen wanneer de ��������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� ����������������������������������������������������� ������������������������������������������������������� �������������������������������������������������� ������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������� ���������������������������������������