NVM-magazine 2-2021 | Page 13

13 markt het tij te keren Vereniging JULI 2021 • Foto | Johan Bosma , René van den Burg BUSINESS “ We worden meer uitgedaagd op onze kennis , ervaring en inventiviteit .” Henri Boers ����������������������������������������� ������������������������������������������� ������������������������������������������ �������������������������������������������� ���������������������������������������������� ������������������������������������������ ���������������������������������������� ���������������������������������������� ������������������������������������������ ������������������������������������������� ������������������������������������������ ���������� ��������������������������������������� �������������������������������������������� ����������������������������������������� ��������������������������������������������� ������������������������������������������� ���������������������������������������� ������������������������������������������� ������������������������������������������� ����������������������������� Goede investeringsproposities ������������������������������������ ���������������������������������������� ��������������������������������������� ���������������������������������������� ������������������������������������������ ���������������������������������������������� �������������������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������������� ������������������������������������������ ���������������������������������������� ������������������������������������ ����������������������������� ������������������������������������������ ���������������������������������������� ������������������������������������������� ����������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ����������������������������������������� ������������������ ��������������������������������������� �������������������������������������������� �������������������������������������������� �������������������������������������������� �������������������������������������������� ���������������������������������� ����������������������������������������� ���������������������������������������������� Zelf aanbod creëren �������������������������������������������� ���������������������������������������� ������������������������������������������� ��������������������������������������� ������������������������������������������ �������������������������������������������� ����������������������������������������� ������������������������������������������ ������������������������������������������� �������������������������������������������� �������������������������� �� �

13 markt het tij te keren Vereniging JULI 2021 • Foto | Johan Bosma , René van den Burg BUSINESS “ We worden meer uitgedaagd op onze kennis , ervaring en inventiviteit .” Henri Boers ����������������������������������������� ������������������������������������������� ������������������������������������������ �������������������������������������������� ���������������������������������������������� ������������������������������������������ ���������������������������������������� ���������������������������������������� ������������������������������������������ ������������������������������������������� ������������������������������������������ ���������� ��������������������������������������� �������������������������������������������� ����������������������������������������� ��������������������������������������������� ������������������������������������������� ���������������������������������������� ������������������������������������������� ������������������������������������������� ����������������������������� Goede investeringsproposities ������������������������������������ ���������������������������������������� ��������������������������������������� ���������������������������������������� ������������������������������������������ ���������������������������������������������� �������������������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������������� ������������������������������������������ ���������������������������������������� ������������������������������������ ����������������������������� ������������������������������������������ ���������������������������������������� ������������������������������������������� ����������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ����������������������������������������� ������������������ ��������������������������������������� �������������������������������������������� �������������������������������������������� �������������������������������������������� �������������������������������������������� ���������������������������������� ����������������������������������������� ���������������������������������������������� Zelf aanbod creëren �������������������������������������������� ���������������������������������������� ������������������������������������������� ��������������������������������������� ������������������������������������������ �������������������������������������������� ����������������������������������������� ������������������������������������������ ������������������������������������������� �������������������������������������������� �������������������������� �� �